Przejdź do treści
Logo Facebooka

Data

paź 12 2021
Expired!

Czas

09:00 - 16:00

Etykiety

warsztaty

„Szkoła bez uprzedzeń” – warsztaty dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą / Dialogopolis

„Szkoła bez uprzedzeń” to warsztaty adresowane do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli/ek, wychowawców/czyń, opiekunów/ek, psychologów/żek i pedagogów/żek oraz edukatorów/ek w pozaszkolnych formach edukacji. Szkolenie składa się z trzech modułów: warsztat antydyskryminacyjny, warsztat kompetencji międzykulturowych, warsztat „Szkoła bez homofobii”.
 
Warsztaty wspierają wiedzę i kompetencje osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w kontekście narastającej przemocy rówieśniczej, mowy nienawiści i innych zagrożeń związanych z wykluczeniem i dyskryminacją. Dobór treści osadzony jest w aktualnym kontekście społecznym i odpowiada na najczęstsze wyzwania, z jakimi stykają się osoby pracujące z młodzieżą takimi jak tożsamość kulturowa czy rozwój psychoseksualny człowieka. Badania pokazują, że to ksenofobia i homofobia obok klasizmu (dyskryminacji ze względu na status materialny) są najczęstszą formą dyskryminacji w polskiej szkole.
 
Dzięki szkoleniu uczestnicy/czki dowiedzą się m.in.: jak działa mechanizm dyskryminacji, jak unikać powielania stereotypów i uprzedzeń wobec grup mniejszościowych w pracy z młodzieżą, jak reagować na przemoc motywowaną uprzedzeniami, jak swobodnie i kompetentnie rozmawiać z uczniami i uczennicami o mniejszościach.
 
Prowadzące: Ewa Jupowiecka (Johanneum Novum, Stowarzyszenie Nomada) i Alina Szeptycka (Stowarzyszenie Kultura Równości)
Zapisy: szkolabezuprzedzen@gmail.com
Typ spotkania: warsztat
Na spotkanie zapraszamy: osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą
Limit osób uczestniczących: 15
 
dr Ewa Jupowiecka – kulturoznawczyni, badaczka, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji praw człowieka, przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz nauczania dzieci z doświadczeniem migracji. Pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada jako edukatorka i tłumaczka międzykulturowa. Współautorka publikacji dotyczących problematyki związanej z wielokulturowością i procesem integracji.
 
Alina Szeptycka – polonistka, absolwentka Holistycznej Szkoły Trenerów, edukatorka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Jacku Sutryku, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet. Pracuje w stowarzyszeniu Kultura Równości, prowadząc działania edukacyjne, kulturalne i koordynując Równe Miejsce – Centrum LGBT+ Wrocław. Współpracuje z Fundacją Katarynka, jako ekspertka od kultury dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.
 
Dialogopolis jest realizowane w ramach projektu ReSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa.

Wydarzenie zostało zakończone.