Przejdź do treści
Logo Facebooka
Otwarta dyskusja o Białorusi w Przejście Dialogu!

Data

lis 22 2023
Expired!

Czas

18:00 - 20:00

Etykiety

wydarzenia

“DROGA KU NIEPODLEGŁOŚCI. DRUGA BIAŁORUSIZACJA”. Otwarta dyskusja w Przejściu Dialogu!

W listopadzie 2023 roku we Wrocławiu odbędzie się cykl OTWARTYCH DYSKUSJI z historykami, artystami, działaczami kulturalnymi, politykami, aktywistami i mieszkańcami miasta.

🍁 22 listopada 2023 (środa), 18:00
DROGA KU NIEPODLEGŁOŚCI. DRUGA BIAŁORUSIZACJA (1990-1995) z udziałem prof. Mikołaja Iwanowa i prof. Wiktara Shadurskaga

📍 Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19,

Zapraszamy wszystkich do udziału w otwartych dyskusjach. Zadawajcie pytania podczas spotkań, piszcie w komentarzach (lub w prywatnych wiadomościach).

Otwarte dyskusje mają na celu:
✔️ ️ wzmocnienie integracji Białorusinów z polskim społeczeństwem,
✔️ ️ dzielenie się wiedzą o historii, kulturze, dziedzictwie i współczesnych wydarzeniach na Białorusi,
✔️ ️ zapewnienie poczucia wspólnoty wśród tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju i mieszkają we Wrocławiu,
✔️ ️ zwalczanie stereotypów, ksenofobii i innych negatywnych zjawisk, które uniemożliwiają budowanie więzi międzykulturowych, w duchu poszanowania różnic narodowych i kulturowych.

#razemlepiej – sloganem rozmów pozostaje hasło XI Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej, który odbył się we Wrocławiu w dniach 1-8 października 2023 r. (Link do raportu z Festiwalu).

Kontynuujmy rozmowy o Białorusi, aby szybciej nastąpiły zmiany, ponieważ #razemlepiej!

Spotkania odbywają się przy wsparciu Centrum Miroszowskiego.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

У лістападзе 2023 ва Уроцлаве адбудзецца цыкл АДКРЫТЫХ ДЫСКУСІЙ з гісторыкамі, мастакамі, культурнымі дзеячамі, палітыкамі, актывістамі і жыхарамі горада.

🍁22 лістапада 2023 г. (серада), 18:00
Дарога да незалежнасці. Другая беларусізацыя (1990-1995 гг.) з удзелам праф. Мікалая Іванова і праф. Віктара Шадурскага.

📍 Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19,

Мы запрашаем да ўдзелу ў адкрытых дыскусіях кожнага. Задавайце свае пытанні на спатканнях, пішыце ў каментарах (ці ў прыватныя паведамленні).

Адкрытыя дыскусіі скіраваныя на:
✔️ узмацненне інтэграцыі  беларусаў у польскае грамадства,
✔️ абмен ведамі пра гісторыю, культуру, спадчыну і сучасныя падзеі ў Беларусі,
✔️  забеспячэнне пачуцця супольнасці сярод тых, хто вымушаны быў пакінуць сваю краіну і жыве ва Уроцлаве,
✔️  барацьбу са стэрэатыпамі, ксенафобіяй і іншымі негатыўнымі з’явамі, якія перашкаджаюць пабудове міжкультурных сувязей, у духу павагі да нацыянальнай і культурнай адметнасці.

#разамлепей – слоганам размоў застаецца слоган ХІ Фестывалю Незалежнай Беларускай Культуры, які адбыўся ва Уроцлаве 1-8 кастрычніка 2023 г. (Спасылка на справаздачу па Фестывалю).

Працягвайма размовы пра Беларусь, каб хутчэй адбыліся змены, бо #разамлепей!

Мерапрыемствы адбываюцца пры падтрымцы Centrum Miroszowskiego.

Wydarzenie zostało zakończone.