Przejdź do treści
Logo Facebooka

Dialogopolis’22 – Komunikacja międzykulturowa w czasach społecznego wyzwania- 03.06.- 14:00

Warsztat o sposobach na skuteczną komunikację i dbanie o siebie w środowisku międzykulturowym. Uczestnicy warsztatu poznają swoje style myślenia w oparciu o Model FRIS® (Fakty-Relacje-Idee-Struktury), omówione zostaną sytuacje charakterystyczne dla poszczególnych Stylów myślenia i działania. Prowadząca: Swietłana Listopadska
Numer telefonu będzie używany do kontaktu w razie zmian oraz w celu potwierdzenia obecności.
Wpisz, jeśli masz dla nas wiadomość

Klauzula Informacyjna_formularz Dialogopolis

Organizatorem projektu jest Zespół Dialogu Międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Dialogopolis jest jest realizowane w ramach projektu ReSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa.