Przejdź do treści
Logo Facebooka

Dialogopolis’22 – Lokalne polityki migracyjne – 02.06. 15:30

 

Klauzula Informacyjna_formularz Dialogopolis

Wydarzenie jest współorganizowane przez Stowarzyszenie Nomada przy wsparciu finansowym Danish Refugee Council.

                  

Organizatorem projektu jest Zespół Dialogu Międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Dialogopolis jest jest realizowane w ramach projektu ReSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa.