Przejdź do treści
Logo Facebooka

Dialogopolis’22 – Miasto międzykulturowe, czyli jakie? Wrocław członkiem programu ICC – 10.06.- 11:00

 

Spotkanie przybliżające uczestnictwo Wrocławia w Programie Miast Międzykulturowych (ICC) Rady Europy. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Język spotkania: angielski i polski z tłumaczeniem symultanicznym. --- A meeting introducing Wrocław's participation in the Council of Europe's Intercultural Cities Program (ICC). The meeting will be held on the Zoom platform. Language of the meeting: English and Polish with simultaneous translation.
Numer telefonu będzie używany do kontaktu w razie zmian oraz w celu potwierdzenia obecności. --- Can be used in need for notification the participants.
Wpisz, jeśli masz dla nas wiadomość If you would like to leave us a message

Klauzula Informacyjna_formularz Dialogopolis

Organizatorem projektu jest Zespół Dialogu Międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Dialogopolis jest jest realizowane w ramach projektu ReSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa