Przejdź do treści
Logo Facebooka

Międzynarodowy Dzień Migrantów i Migrantek

Już od 22 lat 18 grudnia obchodzimy ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Migrantów i Migrantek*. Rok 2022 był w kontekście migracji bardzo intensywny. Miliony ludzi musiało opuścić Ukrainę ze względu na agresję militarną Rosji. Konflikt zbrojny i zagrożenie życia i zdrowia bywa jednym głównych powodów migracji, ale nie jedynym. Z jakich powodów ludzie migrują? O tym poniżej.

Migracje w liczbach

Wg danych, które podaje Komisja Europejska (Imigranci w społeczeństwie europejskim – ogólne dane liczbowe) w 2022 roku do krajów Unii Europejskiej wyemigrowało 1,92 mln osób. Od lutego 2022 r., gdy rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę, do UE przybyło najwięcej migrantów od czasu II wojny światowej.

Obecnie najwięcej osób musi opuścić swój kraj ze względu na wojnę, ale migracje są też spowodowane między innymi:

  • poszukiwaniem pracy i możliwości zarobku, który pozwoli godnie przeżyć,

  • potrzebą zapewnienia rodzinie lepszych warunków życia, dołączenia do rodziny, która już zamieszkuje dany kraj,

  • potrzebą edukacji (lepszego poziomu bądź dostępu do niej),

  • potrzebą otrzymania statusu uchodźcy.

 

W Polsce główną grupą migrantów i migrantek są obecnie osoby z Ukrainy. W kwietniu 2022 było to ponad 3 miliony osób. We Wrocławiu Ukraińcy stanowią dużą grupę nowych mieszkańców – to ponad 250 tysięcy osób (wg raportu Centrum Analizy Danych „Miejska Gościnność. Szacunek liczny Ukraińców w miastach UMP”. Wrocław, jako swoje miejsce do życia wybierają także osoby z Białorusi, Gruzji, Indii, Turcji i wielu innych krajów.

Kolorowa grafika. Informacje na temat migrantów i migrantek. 


Gościnność

Przyjmowanie nowych mieszkańców/-ek to duże wyzwanie dla miasta. Jednostki miejskie, organizacje pozarządowe, mieszkanki i mieszkańcy starają się, by Wrocław stał się nowym domem dla każdego.

Przejście Dialogu od początku istnienia jest miejscem spotkań i działań dialogu międzykulturowego, a także przestrzenią do realizowania działań przez mieszkańców miasta. W lutym 2022 roku nasze działania skupiły się na pomocy uchodźcom i uchodźczyniom przybyłym z Ukrainy. Konsultantki z zespołu WroMigrant wraz z radczyniami, radcami prawnymi i wolontariuszami prowadzili konsultacje i przekazywać najważniejsze informacje tym, którzy próbowali odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Obecnie realizujemy szereg działań, których celem jest integracja wszystkich mieszkańców i pomoc nowym mieszkańcom i mieszkankom poczuć się u nas jak w domu. Zespół WroMigrant prowadzi nie tylko konsultacje, ale i szkolenia w języku ukraińskim, angielskim i białoruskim. Dzięki partnerstwu z UNICEF wraz z organizacjami, edukatorami i edukatorkami realizowaliśmy i realizujemy w Przejściu warsztaty edukacyjne, artystyczne, językowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Wydarzenia cieszą się dużą popularnością. – w ciągu 3 miesięcy wzięło w nich łącznie ponad 2000 osób.

 

W Międzynarodowym Dniu Migrantów i Migrantek chcemy podkreślić jak ważna jest współpraca i otwartość na potrzeby innych. Miasta powinny być bezpieczną przystanią dla wszystkich, którzy chcą dołączyć do ich społeczności. I nad tym planujemy nadal pracować.*Migranci to również osoby uchodźcze.

 


Źródła:

Imigranci w społeczeństwie europejskim – ogólne dane liczbowe”, https://commission.europa.eu/, artykuł jest dostępny TU, dostęp: 16.12.2022.

„Miejska Gościnność. Szacunek liczny Ukraińców w miastach UMP”, https://metropolie.pl/, raport jest dostępny TU, dostęp: 16.12.2022.