Przejdź do treści
Logo Facebooka

Dyskusja nad książką “Mobilizacja etniczności. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – wokół spisu ludności z 2021 roku”

Grafika: mobilizacji etniczności w Przejście Dialogu

 

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie historie kryją się za różnorodnością etniczną w Polsce? Jakie są najnowsze trendy w sposobach identyfikacji się z własną grupą etniczną?

Zapraszamy na dyskusje wokół książki – “Mobilizacja etniczności. Mniejszościowe społeczności narodowe i etniczne w spisie powszechnym ludności i mieszkań w Polsce w 2021 roku”  (red. S. Łodziński, K. Dolińska). Opracowanie pozwala poznać szczegóły dotyczące mobilizacji etnicznych i narodowych społeczności mniejszościowych przed i w trakcie NSP 2021, dokonującej się w tych społecznościach „pracy u podstaw” – aktywności organizacji mniejszościowych ukierunkowanych na zachęcanie do świadomego udziału w spisie, zgodnego z indywidualnym poczuciem przynależności do określonej wspólnoty etnicznej (lub wspólnot). 


Termin i miejsce spotkania

Kiedy? 18 kwietnia (czwartek), 17:00-19:00

Gdzie? Przejście Dialogu, Świdnicka 19 (przejście podziemne)

Wstęp wolny!


O książce

Teksty, które znalazły się w publikacji napisane są przez badaczy i praktyków, którzy zajmują się tymi zagadnieniami od dawna, część z nich to eksperci różnych polskich i międzynarodowych instytucji zajmujących się sprawami mniejszości. To trzecie opracowanie opisujące organizację, przebieg i wyniki narodowych spisów powszechnych przeprowadzonych w Polsce po 1989 roku – pierwsza z nich, Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku wydana została w 2006 roku, druga – Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku – w 2016 (oba tomy wydane w WN Scholar, Warszawa). W trakcie spotkania porozmawiamy m.in. o sposobach i trudnościach mierzenia zróżnicowania etniczno-narodowego w Polsce, o przygotowaniach do NSP 2021 i strategiach mobilizujących społeczności mniejszościowe do udziału w spisie i składania mniejszościowych deklaracji oraz o potrzebie realizowania badań nad różnicą etniczną.

Spis treści:

– Grzegorz Kuprianowicz, Refleksje w przeddzień Narodowego Spisu Powszechnego 2021
– Sławomir Łodziński, Kamilla Dolińska, Wprowadzenie. Mobilizacja etniczności: mniejszościowe społeczności narodowe i etniczne w spisie powszechnym ludności w Polsce w 2021 r.
– Katarzyna Warmińska, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 a procesy tożsamościowe wśród mniejszości etnokulturowych w Polsce
– Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, Tożsamość indywidualna członków grup mniejszościowych w spisach powszechnych ludności. Rozważania teoretyczno-metodologiczne
– Sławomir Łodziński, Mierzenie etniczności. Pytania o etniczność w powszechnych spisach ludności w Polsce w latach 1921–2021
– Tomasz Wicherkiewicz, Kwestie językowe w powszechnych spisach ludności w Polsce z 2002, 2011 i zwłaszcza z 2021 r.
– Marta Faustyna Chmielevska, Katarzyna Czarnecka, Tomasz Detlaf, Sławomir Łodziński, Wojciech Tkaczuk, Mniejszości narodowe i etniczne w spisie powszechnym ludności w Polsce w 2021 r. Przygotowania do spisu i odbiór społeczny spisowych pytań etnicznych
– Paweł Popieliński, Kampania promująca udział mniejszości niemieckiej w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Polsce
– Tomasz Detlaf, Działacze mniejszości niemieckiej w Polsce wobec NSP 2021 – przygotowania, ocena i interpretacje
– Ewa Michna, Narodowy Spis Powszechny Ludności w 2021 r. jako wyzwanie dla śląskich aktywistów etnicznych walczących o uznanie społeczności i języka śląskiego
– Ewa Nowicka, Wojciech Połeć, „Starzy Ormianie” i „nowi Ormianie” w Polsce – formy integracji i dane spisu powszechnego
– Andrzej Jekaterynczuk, Ukraińska mniejszość narodowa wobec Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2021 r.
– Janusz Mieczkowski, Aktywność spisowa mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności z językiem regionalnym w trakcie NSP 2021 – zachodniopomorskie doświadczenia
– Justyna Okrucińska, Europejskość z perspektywy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
– Kamilla Dolińska, Julita Makaro, Posłowie. O pożytkach z badań nad zróżnicowaniem etniczno-narodowym polskiego społeczeństwa
– Rekomendacje


Kto weźmie udział w dyskusji?

W spotkaniu udział wezmą:

Mariola Abkowicz – bibliotekarz, nauczyciel akademicki, działacz społeczny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich, członek zarządu Fundacji Karaimskie Dziedzictwo oraz przewodnicząca Rady Fundacji Kalejdoskop Kultur. Prowadzi aktywną działalność na rzecz propagowania kultury i dziedzictwa karaimskiego. Jako przedstawiciel społeczności karaimskiej bierze udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych oraz Komisji Mniejszości Sejmu RP.

Sławomir Łodziński – profesor, socjolog związany z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią migracji i etniczności, w szczególności zagadnieniami wielokulturowości i polityki wobec mniejszości narodowych w Polsce. Jest autorem i współautorem licznych publikacji na ten temat.

Kamilla Dolińska – dr hab. prof. UWr, socjolożka, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Socjologii Pogranicza, członkini Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół granic i pograniczy, wielokulturowości, migracji oraz problematyki mniejszości narodowych i etnicznych.

Ze strony Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego w wydarzeniu weźmie udział Dorota Kozak-Rybska z zespołu Dialogu Międzykulturowego, zajmująca się promocją kultur mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu.

Prowadzenie:

Natalia Niedźwiecka-Iwańczak – dr hab. prof. UWr, socjolożka, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Socjologii Pogranicza, członkini Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza; przewodnicząca Sekcji Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.


Dołączcie do nas, aby wysłuchać ekspertów z dziedziny socjologii, migracji oraz polityki mniejszościowej, którzy dzielą się swoimi wnioskami i doświadczeniami. Czekamy także na Wasze pytania i komentarze, ponieważ Wasze aktywne uczestnictwo jest kluczowe w rozwijaniu tej dyskusji!

Organizator spotkania: Instytut Socjologii UWr; współorganizacja: Sekcja Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.