Przejdź do treści
Logo Facebooka

Dialogopolis’22 – Jak założyć własną działalność gospodarczą?- 07.06.- 12:00/ Як відкрити власний бізнес?

 

Praktyczne szkolenie dla osób planujących założyć własny biznes. Miejsce: Infopunkt Nadodrze - Łokietka 5 Data: 7 czerwca godz. 12:00-14:00 Partnerzy: Biuro Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia Практичний тренінг для людей, які планують відкрити власний бізнес. Місце: Інфопункт Nadodrze - вул. Łokietka 5 Дата: 7 червня, год. 12:00-14:00 Партнери: Офіс економічного розвитку, Вроцлавська ратуша
Numer telefonu będzie używany do kontaktu w razie zmian oraz w celu potwierdzenia obecności.
Wpisz, jeśli masz dla nas wiadomość / Введіть, якщо у вас є повідомлення для нас

Klauzula Informacyjna_formularz Dialogopolis

Organizatorem projektu jest Zespół Dialogu Międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Dialogopolis jest jest realizowane w ramach projektu ReSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa.

 

Організатором проекту є Команда міжкультурного діалогу Вроцлавського центру соціального розвитку.

Діалогополіс реалізується в рамках проєкту ReSTART, який співфінансується Національною програмою Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF), а також держбюджетом.