Przejdź do treści
Logo Facebooka

“Wspólnie o międzykulturowości” – ewaluacja i kierunki działań na 2024

Szanowni Partnerzy i Partnerki,

dziękujemy za udział i zainteresowanie spotkaniami sieciującymi osób, organizacji i instytucji działającymi na rzecz dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.

Będziemy wdzięczni za udział w krótkiej ankiecie mającej na celu podsumowanie dotychczasowych spotkań oraz zebranie sugestii i propozycji na rok 2024.

Pomoże nam to zaplanować następne wydarzenia, podczas których chcielibyśmy się z Wami – również tak licznie jak ostatnio – zobaczyć. Zależy nam, aby spotkania były przydatne w wymiarze wymiany informacji, wzajemnego sieciowania i podejmowały tematy ważne i aktualne.

Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi na pytania w większości są dobrowolne.

Każda opinia będzie dla nas bardzo cenna.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i partnerzy – Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP)

Współorganizacja mogłaby przybrać różne formy - od organizacji spotkania na żywo (np. w siedzibie organizacji), współpraca merytoryczna, współtworzenie agendy i inne.
Pole opcjonalne, można zachować anonimowość.