Przejdź do treści
Logo Facebooka

03.04 | Bezpłatne konsultacje zawodowe DWUP

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje zawodowe z ekspertkami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy! 

Kwestie, z którymi możesz zwrócić się o pomoc, mogą dotyczyć np.:

wyboru lub zmiany zawodu, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 

wyboru kierunku kształcenia, planowania rozwoju zawodowego, 

poszukiwania źródeł informacji, 

wyboru formy pomocy, którą urząd mógłby zaproponować, aby pomóc najefektywniej (np. kierując cię na szkolenie)

itd.

Kiedy: 3 kwietnia, 9:00 – 14:00

Gdzie: Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19

Język: polski + tłumaczenie na ukraiński

Zapisz się pod numerem +48538579517.