Przejdź do treści
Logo Facebooka

Cykl dyskusji otwartych z historykami, artystami, działaczami kulturalnymi, politykami, aktywistami i mieszkańcami miasta.

Zaproszenie na otwarte dyskusji po XI festiwalu Niezależnej Białoruskiej Kultury w Przejście Dialogu!

W listopadzie 2023 roku we Wrocławiu odbędzie się cykl OTWARTYCH DYSKUSJI z historykami, artystami, działaczami kulturalnymi, politykami, aktywistami i mieszkańcami miasta.

Najbliższa otwarta dyskusja na temat “Kultura białoruska jako inspiracja i narzędzie zmian” z udziałem Marka Stanielewicza odbędzie się 10 listopada 2023 r. (piątek) o godzinie 18:00,
📍 Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19
Moderator: Henryk Mazurkiewicz

Terminy i tematy otwartych dyskusji:

🍁 15 listopada 2023 (środa), 18:00
“Kim jesteśmy Białorusini?” z udziałem Uładzimira Nieklajewa.
Moderator: prof. Mikołaj Iwanow
📍 Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19

🍁 22 listopada 2023 (środa), 18:00
“Żywa historia. Polacy a Białorusini “ z udziałem eksperta.
📍 Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19,

🍁 29 listopada 2023 (środa),
“Etapy walki. My a Zachód, my a Ruskij mir. Co jutro, kiedy?” z udziałem Aleksandra Milinkiewicza.
Moderator: Radosław Poraj-Różecki
📍 Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19

Zapraszamy wszystkich do udziału w otwartych dyskusjach. Zadawajcie pytania podczas spotkań, piszcie w komentarzach (lub w prywatnych wiadomościach).

Otwarte dyskusje mają na celu:
✔️ ️ wzmocnienie integracji Białorusinów z polskim społeczeństwem,
✔️ ️ dzielenie się wiedzą o historii, kulturze, dziedzictwie i współczesnych wydarzeniach na Białorusi,
✔️ ️ zapewnienie poczucia wspólnoty wśród tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju i mieszkają we Wrocławiu,
✔️ ️ zwalczanie stereotypów, ksenofobii i innych negatywnych zjawisk, które uniemożliwiają budowanie więzi międzykulturowych, w duchu poszanowania różnic narodowych i kulturowych.

#razemlepiej – sloganem rozmów pozostaje hasło XI Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej, który odbył się we Wrocławiu w dniach 1-8 października 2023 r. (Link do raportu z Festiwalu).

Kontynuujmy rozmowy o Białorusi, aby szybciej nastąpiły zmiany, ponieważ #razemlepiej!

Spotkania odbywają się przy wsparciu Centrum Miroszowskiego.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

У лістападзе 2023 ва Уроцлаве адбудзецца цыкл АДКРЫТЫХ ДЫСКУСІЙ з гісторыкамі, мастакамі, культурнымі дзеячамі, палітыкамі, актывістамі і жыхарамі горада.

🍁 Бліжэйшая адкрытая дыскусія на тэму «Беларуская культура як натхненне і інструмент для пераменаў» з удзелам Марка Станелевіча адбудзецца 10 лістапада 2023 г. (пятніца) а 18:00,
📍Przejście Dialogu,
ul. Świdnicka 19
Мадэруе: Генрык Мазуркевіч

Тэрміны і тэмы адкрытых дыскусій:

🍁 15 лістапада 2023 г. (серада), 18:00
“Хто мы беларусы?” з удзелам Уладзіміра Някляева.
Мадэратар: праф. Мікалай Іваноў
📍Przejście Dialogu,
ul. Świdnicka 19

🍁22 лістапада 2023 г. (серада), 18:00
“Жывая гісторыя. Палякі і беларусы” з удзелам эксперта.
📍 Przejście Dialogu,
ul. Świdnicka 19,

🍁 29 лістапада 2023 г. (серада),
“Этапы барацьбы. Мы і Захад, мы і Русскій мір. Што заўтра, калі?” з удзелам Аляксандра Мілінкевіча. Мадэратар: Радаслаў Порай-Ружэцкі
📍 Przejście Dialogu,
ul. Świdnicka 19

Мы запрашаем да ўдзелу ў адкрытых дыскусіях кожнага. Задавайце свае пытанні на спатканнях, пішыце ў каментарах (ці ў прыватныя паведамленні).

Адкрытыя дыскусіі скіраваныя на:
✔️ узмацненне інтэграцыі  беларусаў у польскае грамадства,
✔️ абмен ведамі пра гісторыю, культуру, спадчыну і сучасныя падзеі ў Беларусі,
✔️  забеспячэнне пачуцця супольнасці сярод тых, хто вымушаны быў пакінуць сваю краіну і жыве ва Уроцлаве,
✔️  барацьбу са стэрэатыпамі, ксенафобіяй і іншымі негатыўнымі з’явамі, якія перашкаджаюць пабудове міжкультурных сувязей, у духу павагі да нацыянальнай і культурнай адметнасці.

#разамлепей – слоганам размоў застаецца слоган ХІ Фестывалю Незалежнай Беларускай Культуры, які адбыўся ва Уроцлаве 1-8 кастрычніка 2023 г. (Спасылка на справаздачу па Фестывалю).

Працягвайма размовы пра Беларусь, каб хутчэй адбыліся змены, бо #разамлепей!

Мерапрыемствы адбываюцца пры падтрымцы Centrum Miroszowskiego.