Przejdź do treści
Logo Facebooka

Budujemy Lokomotywę! Zgłoś swój przedmiot

 🇵🇱 🇺🇦 🇬🇧

Budujemy Lokomotywę! Zgłoś swój przedmiot

Dołączajcie! Bo wiadomo jak jest: tak to to, tak to to!

Zapraszamy do zgłaszania przedmiotów, urządzeń, sprzętów i rozmaitych drobiazgów, które zostaną wbudowane w wielkogabarytową rzeźbę w kształcie lokomotywy galerii BWA Wrocław Główny. Obiekt powstanie w ramach projektu partycypacyjnego artystki Yael Vishnizki-Levi. Zachęcamy także do zgłaszania historii dotyczących migracji. Przedmioty i historie będą wykorzystane na wystawie „Lokomotywa”, którą będzie można oglądać do 27 marca 2022 roku.

Inspiracją dla przedsięwzięcia jest wiersz „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Tekst, który powstał w 1938 r. w przededniu wybuchu II wojny światowej wszedł do kanonu polskiej literatury dla dzieci, kształtując wyobrażenie o przemieszczeniu, zmianie, przyspieszeniu i transformacji materialnej i mentalnej.

Dziś patrzymy po dziesiątkach lat na “Lokomotywę” jako kolejne pokolenie dorosłych. Sprawdzamy co słynne zwrotki, mówią nam dziś o nowoczesności i mobilności. Jak mają się do współczesnych polityk społecznych i ekologicznych. Przywołana przez artystkę figura tymczasowego domu na kołach jest też próbą zwrócenia uwagi na aktualną sytuację migrantów i uchodźców, których niepewne, często dramatyczne położenie pozostaje niezauważone lub jest ignorowane. Odmawia się im podstawowych praw człowieka, takich jak prawo do dostępu do żywności, czystej wody, ciepłej i bezpiecznej przestrzeni, dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, pozostawiając ich na łasce ludzi dobrej woli.

„Lokomotywa” jest próbą znalezienia alternatywy dla znanych sposobów organizacji życia i pracy. Chcemy zachęcić wszystkich do rozmów o tym, co może być przydatne oraz co musi zostać wzięte pod uwagę w tej podróży.

Czego szukamy?
Poszukujemy szczególnie rzeczy związanych z fizyczną lub psychiczną przemianą, opowiadających osobiste historie o migracji lub innych rodzajach podróży. Przydadzą się: walizki, torby, namioty, schowki, meble, a nawet rośliny doniczkowe, książki, pomoce naukowe, urządzenia elektryczne do podgrzewania żywności, konserwy, suche produkty o przedłużonym okresie trwałości, oraz inne konwencjonalne i niekonwencjonalne przedmioty, które przychodzą Wam na myśl, gdy myślicie o podróży lub tymczasowym domu.

Po zakończeniu wystawy, darowane przedmioty (za zgodą zgłaszających) mogą zostać przekazane do ośrodków dla cudzoziemców lub organizacji, które wspierają osoby w kryzysie bezdomności.

Oprócz obiektów z przyjemnością posłuchamy lub przeczytamy historie migracji Wasze lub Waszej rodziny, o ile otrzymamy zgodę na ich włączenie do programu wydarzeń towarzyszących wystawie oraz do bazy danych online na platformach internetowych galerii BWA Wrocław.

Na zgłoszenia czekamy do 18 stycznia 2022 r.  Zgłoszenia odbywają się poprzez formularz.

Artystka: Yael Vishnizki-Levi

Kuratorka: Anna Mituś

Organizator: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej

Partnerzy promocyjni i merytoryczni: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Przejście Dialogu, Fundacja Ukraina

Matronat: NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego

Producentka: Patrycja Ścisłowska

Koordynatorka: Agata Połeć

_____________________________________________

Приєднуйтесь до подорожі в локомотиві Локомотив!

Приєднуйтесь! Бо відомо, як воно: так, так, так, так!

Запрошуємо Вас взяти участь у проєкті та представити предмети, пристрої, прилади та малі речі, які будуть у майбутньому частиною масштабної художньої інсталяції у формі локомотива.Ця інсталяція буде створена в галереї BWA Główny у Вроцлаві в рамках партисипативного (спільного) проєкту «Локомотив» художниці Yael Vishnizki-Levi.

На реалізацію проекта художницю надихнув вірш “Локомотив” (Lokomotywa, Juliana Tuwima). Текст вірша був написаний напередодні початку Другої світової війни та увійшов до канону польської дитячої літератури. Сьогодні ми дивимося на локомотив очима дорослих. Ми ставимо собі питання щодо його правильності по відношенню до сучасної соціальної та екологічної політики, ми також розглядаємо його як текст про сучасність та витоки мобільності. Про концепції міграції, трансформації та подорожей
буквальних і метафізичних, реальних і символічних, у просторі та часі.

Проєкт «Локомотив» є для нас спробую знайти альтернативу всім відомим способом організації життя та роботи. Ми хочемо заохотити всіх поговорити про те, що може бути корисним і необхідним в таких подорожах. Концепція тимчасового будинку на колесах безпосередньо пов’язана із двома важливими для виживання людини темами. Це стійкість по відношенню до соціуму та середовища, яке ми створюємо, та освіта, яка пов’язана з обов’язковою шкільною програмою і тим, що виходить за рамки загальноприйнятого канону,а сама, з контактом з новітнім мистецтвом і літературою. Художниця хоче пролити світло на хитке становище мігрантів і біженців, яке все ще залишається невидимим і ігнорується більшістю суспільства. Занадто багатьом людям все ще відмовляються в основних правах людини, таких як право на доступ до їжі, чистої води, теплих і безпечних приміщень, а також доступ до освіти та охорони здоров’я, залишаючи їх на милість людей доброї волі.

Після виставки частина* зібраних предметів буде передана до обраного художницею центру для іноземців.

Ми шукаємо: валізи, сумки, шафи, різні меблі, садовий інвентар, ємності для води, рослини, купи
соломи, книги, шкільні зошити, навчальне обладнання, атлас, крейдяні дошки, лінійки, мольберти та
інші звичайні та незвичайні речі які приходять вам на думку, коли ви думаєте про подорож і Локомотив.

* Предмети можна орендувати на час виставки та забрати після її закінчення за рахунок галереї.

Заявку можна надіслати до 18.01.2022, BWA Wrocław Główny / online (заповнити форму)

Художник: Yael Vishnizki-Levi
Куратор: Anna Mituś
Організатор: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
Виробництво: Patrycja Ścisłowska, Agata Połeć

_____________________________________________

Locomotive
A call for objects

We are building the Locomotive!

We invite you to contribute objects, appliances and different miscellaneous articles that will be constructed into a large-scale sculpture in the shape of a locomotive that will be built in the space of BWA Głowny gallery in Wrocław during the upcoming exhibition and participatory project ‘Lokomotive’, initiated by the artist Yael Vishnizki-Levi.

The project is inspired by Julian Tuwim’s famous educational poem ‘Lokomotywa’ (Locomotive) from 1938. It reflects upon notions of migration, transformation and journeys, both tangible and intangible. Through presenting the concept of a temporary home within the train, the artist wishes to shed light over the precarious situation of migrants and refugees that are often invisible to or unnoticed by the rest of society. Those for whom basic rights to nutritious food, clean water, warm and safe shelter as well as for education and healthcare have been taken away, leaving them subject to the mercy of society.

The temporary installation of the locomotive in the gallery attempts to find alternative possibilities for organizing both working, studying, and living spaces. We invite you to donate or loan items that are related to transformation (both physical and mental) as well as items that tell your own unique story of migration or journey, such as: suitcases, bags, tents, storage units, furnitures, and even house plants, books, learning equipment, electricity appliances, canned and dry food, and other conventional and nonconventional objects that come to your mind when you think about a journey in a locomotive or a temporary home. After the exhibition most of the items will be donated to centers for migrants and refugees around Poland.

In addition to the objects, we would love to hear or read your or your family’s migration stories and if given permission to include them as well in the educational program of the exhibition as well as in an online database part of BWA gallery online platforms.

We are waiting for photos and description of your objects until 18th of January 2022. BWA Wrocław Główny / online – fill the application form 

Artist: Yael Vishnizki-Levi
Curator: Anna Mituś
Organizer: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
Partners: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Fundation Ukraine, NOMADA Association for
Multicultural Society Integration
Production: Patrycja Ścisłowska, Agata Połeć