Przejdź do treści
Logo Facebooka

Strona główna konsultacje dla migrantów

konsultacje

 

dla migrantów

 

W Przejściu Dialogu prowadzone są konsultacje informacyjne przez punkt WroMigrant oraz Partnerów.

Konsultacje WroMigrant dla migrantów/tek i uchodźców/czyń

WroMigrant, czyli miejski punkt informacji dla migrantów/tek i uchodźców/czyń wspiera informacyjnie osoby zarówno już mieszkające we Wrocławiu, jak i te dopiero przybywające do naszego miasta. Osoby, które korzystają z konsultacji kierujemy także do właściwych co do ich potrzeb instytucji i organizacji.

Konsultantki WroMigrant udzielają informacji w czterech językach: polskim, ukraińskim, angielskim, białoruskim i rosyjskim. Wszystkie konsultacje są bezpłatne.

Skonsultujesz się z nami za pomocą:

Messenger

m.me/wromigrant

Instagram

@wromigrant

Zakres tematyczny konsultacji

Konsultanci/tki WroMigrant udzielają informacji przede wszystkim w kwestiach legalizacji pobytu oraz legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce.

Udzielamy informacji mieszkańcom o doświadczeniu migranckim czy uchodźczym m.in.:

 • czym jest legalny pobyt,
 • jak ubiegać się o zezwolenie na pobyt, o ochronę międzynarodową czy czasową,
 • na czym polega różnica miedzy zezwoleniem na pracę a oświadczeniem o powierzeniu pracy,
 • kto jest zwolniony z takich zezwoleń.

Odpowiadamy także na pytania, takie jak:

 • gdzie się skierować w celu rejestracji małżeństwa czy narodzin dziecka,
  jak zapisać dziecko do szkoły i jak mu pomóc w odnalezieniu się w środowisku szkolnym,
 • na co zwrócić uwagę w trakcie wynajmu mieszkania,
 • jak zarejestrować samochód lub wymienić prawo jazdy,
 • jakie są terminy złożenia deklaracji do urzędu skarbowego,
 • gdzie się zwrócić po pomoc medyczną,
 • do którego urzędu należy zwracać się po pomoc w przypadku trudnej sytuacji życiowej,
 • kto organizuje bezpłatną naukę języka polskiego,
 • i wiele innych.


Zasady korzystania z punktu WroMigrant opisane są w regulaminie poniżej.

schody-paski-pomaranczowy
schody-paski-zielony

Warsztaty informacyjne oraz publikacje WroMigrant

Oprócz konsultacji osobistych zespół WroMigrant prowadzi również szkolenia o tematyce legalizacyjnej oraz praktyczne warsztaty poruszające kwestie życia w Polsce i we Wrocławiu. Aktualny harmonogram wydarzeń znajduje się w Kalendarium. Publikujemy także istotne materiały informacyjne takie jak: Mapy dla nowych mieszkańców.

Jeśli brakuje Ci jakiejś wiedzy z szeroko pojętego poruszania się w polskiej codzienności, zgłoś się do nas – jesteśmy otwarci na inicjatywy i pomysły!

 

Konsultacje partnerów 


Oprócz codziennych konsultacji zespołu WroMigrant, dodatkowo w Przejściu Dialogu udzielane są konsultacje przez organizacje partnerskie,
wspierające osoby z doświadczeniem migracji.

Wszystkie konsultacje udzielane w Przejściu Dialogu są bezpłatne.

Bezpłatne porady prawne –
Okręgowa Izba Radców
Prawnych we Wrocławiu
czwartek – 16:00 – 18:00;
soboty – 12:00 – 14:00

Na konsultacjach ze specjalistami z OIRP można otrzymać wsparcie prawne w sytuacjach złożonych, m. in. w obszarach takich jak: sprawy sądowe; spory i oskarżenia; nagłe sytuacje losowe; przestępstwa i zatrzymania; złożone sytuacje pobytowe.

Obowiązują wcześniejsze zapisy
przez telefon +48 538 579 517
lub +48 717 986 499.

Punkt informacyjny
dla migrantów/tek –
Instytut Praw Migrantów
czwartki – 12:00 – 16:00

 

Zakres konsultacji IPM: zezwolenia na pobyt czasowy i stały (w tym na podstawie
wiz humanitarnych); zasady przekraczania granic i podróżowania strefą Schengen; zatrudnienie; opieka medyczna; edukacja; pomoc socjalna; sprawy urzędowe cudzoziemców.

 

Na konsultacje Instytutu Praw
Migrantów nie obowiązują zapisy.

 

Zalecamy obserwowanie nas w mediach społecznościowych – facebook/instagram: @przejsciedialogu  @wromigrant

Ostatnie wydarzenia | konsultacje dla migrantów