Przejdź do treści
Logo Facebooka

Strona główna konsultacje dla migrantów

konsultacje

 

dla migrantów

 

W Przejściu Dialogu prowadzone są konsultacje informacyjne prowadzone przez punkt WroMigrant oraz Partnerów.

Konsultacje WroMigrant dla migrantów/tek i uchodźców/czyń

WroMigrant, czyli miejski punkt informacji dla migrantów/tek i uchodźców/czyń wspiera informacyjnie osoby zarówno już mieszkające we Wrocławiu, jak i te dopiero przybywające do naszego miasta. Osoby, które korzystają z konsultacji kierujemy także do właściwych co do ich potrzeb instytucji i organizacji.
Konsultantki WroMigrant udzielają informacji w czterech językach: ukraińskim, angielskim, rosyjskim i polskim. Wszystkie konsultacje są bezpłatne.

Skonsultujesz się z nami za pomocą:

Instagram

@wromigrant

Messenger

m.me/wromigrant

Zakres tematyczny konsultacji

Konsultantki WroMigrant udzielają informacji przede wszystkim w kwestiach legalizacji pobytu oraz legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce.
Udzielamy informacji mieszkańcom o doświadczeniu migranckim czy uchodźczym m.in.:- czym jest legalny pobyt,
– jak ubiegać się o zezwolenie na pobyt, o ochronę międzynarodową czy czasową,
– na czym polega różnica miedzy zezwoleniem na pracę a oświadczeniem o powierzeniu pracy,
– kto jest zwolniony z takich zezwoleń.

Odpowiadamy także na pytania, takie jak:
– gdzie się skierować w celu rejestracji małżeństwa czy narodzin dziecka,
– jak zapisać dziecko do szkoły i jak mu pomóc w odnalezieniu się w środowisku szkolnym,
– na co zwrócić uwagę w trakcie wynajmu mieszkania,
– jak zarejestrować samochód lub wymienić prawo jazdy,
– jakie są terminy złożenia deklaracji do urzędu skarbowego,
– gdzie się zwrócić po pomoc medyczną,
– do którego urzędu należy zwracać się po pomoc w przypadku trudnej sytuacji życiowej,
– kto organizuje bezpłatną naukę języka polskiego,
i wiele innych. Zasady korzystania z punktu WroMigrant opisane są w regulaminie poniżej.

schody-paski-pomaranczowy
schody-paski-zielony

Warsztaty informacyjne oraz publikacje WroMigrant

Oprócz konsultacji osobistych zespół WroMigrant prowadzi również szkolenia o tematyce legalizacyjnej oraz praktyczne warsztaty poruszające kwestie życia w Polsce i we Wrocławiu. Aktualny harmonogram wydarzeń znajduje się w Kalendarium. Publikujemy także istotne materiały informacyjne takie jak: Przewodnik WroMigrant i Mapę dla nowych mieszkańców. Jeśli brakuje Ci jakiejś wiedzy z szeroko pojętego poruszania się w polskiej codzienności, zgłoś się do nas – jesteśmy otwarci na inicjatywy i pomysły!

Ostatnie wydarzenia | konsultacje dla migrantów