Przejdź do treści
Logo Facebooka

Culpeer Digital – podsumowanie projektu i rozmowa z uczestnikami.

Zaproszenie do spotkania podsumowującego projekt CULPEER DIGITAL. Odbędzie się 2.10 w Przejściu Dialogu!

Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja wraz partnerami z sieci Culpeer4Change zaprasza na rozmowę podsumowującą projekt Culpeer Digital.

Kogo to może zainteresować?  Nauczycieli, trenerzy, pracownicy socjalni i personel, będący częścią instytucji edukacyjnych, zajmujący się edukacją dorosłych i młodzieży, szczególnie tych pracujących z uczniami mniej uprzywilejowanymi.

CULPEER to skrót od CULtural PEER-learning. Jest to proces, w którym uczniowie w grupie rówieśniczej, uczą się wspólnie i od siebie nawzajem. Taka metoda może być z powodzeniem stosowana w każdej grupie wiekowej w różnorodnych sytuacjach edukacyjnych.

Podejście kulturowe oparte na wzajemnym uczeniu się (CPLA Cultural Peer learning approaches) ma swoje korzenie w KinderKulturKarawane (Karawanie Kultury Dziecięcej) z Hamburga, Niemcy.- funkcjonującej od ponad 20 lat koncepcji wymiany kulturalnej pomiędzy rówieśnikami z całego świata.

Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja rozwija i buduje metody edukacji rówieśniczej wykorzystując narzędzia i możliwości cyfrowe. Czerpie, inspiruje się i dzieli swoim doświadczeniem z projektu Lelenfant. Partnerzy z sieci Culpeer4Change opowiedzą o korzyściach metody Culpeer ze swojej perspektywy – przybędą ze Słowenii, Bułgarii, Włoch, Grecji i Niemiec.

Podsumowanie projektu i rozmowa odbędą się w języku angielskim.

📅 Spotkanie odbędzie się 2 października w godz. 16:00-18:00 w Przejściu Dialogu (ul. Świdnicka 19).

Obowiązują zapisy 👉

Klauzula RODO – ochrona danych osobowych