Przejdź do treści
Logo Facebooka

Dialogopolis’22 – Dzień edukacji międzykulturowej- 09.06.

9 czerwca, 9:00-15:30 - cykl warsztatów "Edukacja międzykulturowa w środowisku szkolnym" – celem spotkania jest wymiana doświadczeń i omówienie sytuacji bieżącej w szkołach, organizacjach, instytucjach zajmujących się edukacją. Miejsce: Przestrzeń Trzeciego Wieku, pl. Solidarności 1/3/5 Zapraszamy do uczestnictwa w całym dniu 9:00 - 15:00. Zapewniamy przerwy kawowe i lunch.
Numer telefonu będzie używany do kontaktu w razie zmian oraz w celu potwierdzenia obecności.
Wpisz, jeśli masz dla nas wiadomość

Klauzula Informacyjna_formularz Dialogopolis

Organizatorem projektu jest Zespół Dialogu Międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Dialogopolis jest jest realizowane w ramach projektu ReSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa.