Przejdź do treści
Logo Facebooka

Data

lut 28 2022
Expired!

Czas

17:00 - 19:00

[nowa lokalizacja] Identity workshops and exhibition / Tożsamość warsztaty i wystawa

Z powodu tymczasowego działania Przejścia Dialogu jako Punkt Informacji dla Migrantów – wydarzenie zostało przeniesione do innej lokalizacji. Informacje bieżące znajdą Państwo na Facebooku wydarzenia.
 
PL
 
W cyklu warsztatów stworzymy bezpieczną przestrzeń do rozmowy o tożsamości osobistej. Co to znaczy być cudzoziemcem lub niepełnosprawnym? Jak dziś wygląda życie osoby niebiałej w Polsce? Jak to jest być postrzeganym jako kobieta? Jakie jest doświadczenie kogoś, kto nie pasuje do norm płci? Zadamy sobie pytanie, co tak naprawdę oznacza „różnica” i „różnorodność”, poprzez akt artystycznej kreacji i eksperymentowania.
W grupie wszystkie opinie i rady będą cenione i mile widziane, aby pomóc sobie nawzajem w realizacji ich ostatecznego dzieła sztuki, które zostanie zaprezentowane na wystawie zorganizowanej przez grupę na zakończenie warsztatów. Praca końcowa może być wszystkim, co możesz sobie wyobrazić i zrealizować (fotografia, malarstwo, rzeźba, pisanie itp.), zachęca się do eksperymentowania i projektów transdyscyplinarnych.
🔹 Terminy warsztatów (8 spotkań): 28 lutego, 07, 14, 21, 28 marca, 04, 11, 25 kwietnia
🔹 Otwarcie wystawy: 21 maja 2022
 
Uwaga ‼️
Ponieważ te tematy wymagają intymności i zaufania między uczestnikami, bardziej odpowiednia jest mała grupa. Jeśli otrzymamy zbyt wiele zgłoszeń, dokonamy selekcji, aby zapewnić różnorodność profili i doświadczeń. Wszystkie doświadczenia są mile widziane. Wymagana jest tylko motywacja, zaangażowanie i uczciwość! Należy pamiętać, że wypełnienie formularza zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w warsztacie. Skontaktujemy się z Tobą w dniach 14-17 lutego, aby poinformować Cię czy zostałeś zapisany do udziału.
 
Warsztaty będą powadzone będą w języku angielskim, w poniedziałki, o godz. 17:00 w Przejściu Dialogu. Poziom znajomości języka angielskiego – komunikatywny.
_______________________
EN
 
In these series of workshops, we will create a safe space to talk about personal identity.
What does it mean to be a foreigner, or disabled? What does life look like for a person of colour in Poland today? What does it feel like to be perceived as a woman? What is the experience of someone who doesn’t fit gender norms? We will ask ourselves what „difference” and „diversity” really mean, through the act of artistic creation and experimentation.
🔹 Workshops dates (8 meetings): February 28, March 07, 14, 21, 28, April 04, 11, 25
🔹 Exhibition opening: may 21
 
In the group, everyone’s opinion and advice will be valued and welcomed to help each other towards the realization of their final artwork, which will be presented in an exhibition organized by the group at the end of the workshops. The final work can be anything that you can imagine and can realize (photography, painting, sculpture, writing, etc), experimentation and transdisciplinary projects are encouraged.
 
Attention ‼️
Because these subjects require intimacy and trust between participants, a small group is more adequate. If we receive too many applications, a selection will be made to ensure the diversity of profiles and experiences. All experiences are welcome. Only motivation, involvement and honesty are required!
 

Please note that filling this form does not guarantee a place in the workshop. You will be contacted between February 14-17 to let you know whether you are in or not. Please also note that these workshops are not a place where you will learn techniques of painting, photography, writing, etc. They are intended as an open space for free creation and experimentation. This is why anyone is welcome as long as you have something to say and understand that you will need to be truly involved. The workshops will be held from February 28 to April 25 (8 meetings, no meeting on April 18)

 
The workshops will be held in English but your English doesn’t need to be perfect! Just enough to allow us to understand each other and exchange around your ideas.
 
The workshops and exhibition are organized in cooperation by Centrum Kultury Zamek and Przejście Dialogu. In case of any question, please contact lea.comprelle@gmail.com

Wydarzenie zostało zakończone.