Przejdź do treści
Logo Facebooka

Data

lut 10 2022
Expired!

Czas

17:00 - 19:00

Etykiety

warsztaty

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA. SZKOLENIE DLA OSÓB WSPIERAJĄCYCH MIGRANTÓW I UCHODCÓW

Zapraszamy serdecznie Państwa na szkolenie z ochrony międzynarodowej, które może wprowadzić Was lub wyklarować istniejące nieścisłości związane z ochrona międzynarodową.  
 
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z procedurą udzielania ochrony międzynarodowej w Polsce, aktami prawnymi regulującymi przyznawanie statusu uchodźcy oraz poszczególnymi etapami procedury.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby zaangażowane w pomoc migrantom ubiegającym się o ochronę międzynarodową, organizacje i nieformalne grupy wsparcia, osoby organizujące zbiórki dla osób przebywających w otwartych i strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem i chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat prawa o udzielaniu ochrony międzynarodowej w Polsce.
 
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
🔹 czym jest i jak wygląda procedura udzielenia ochrony międzynarodowej?
🔹 kto może ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce?
🔹 czy określeń ochrona międzynarodowa i azyl można używać zamiennie?
🔹 jakie wsparcie przysługuje osobom w tzw. procedurze uchodźczej?
🔹 czy osoby w procedurze muszą przebywać w ośrodku dla cudzoziemców?
🔹 jak wygląda życie w ośrodku dla cudzoziemców i gdzie znajdują się te ośrodki?
🔹 czy osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową mogą pracować?
🔹 czym jest detencja i jak działają ośrodki strzeżone dla cudzoziemców?
🔹 co dzieje się w przypadku otrzymania negatywnej decyzji w sprawie przyznania ochrony międzynarodowej?
🔹 co dzieje się po przyznaniu ochrony międzynarodowej i jakie prawa przysługują uchodźcom?
🔹 czym jest IPI i jak długo trwa?
 
Szkolenie poprowadzi Magdalena Nazimek-Rakoczy, prawniczka punktu informacji WroMigrant we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego oraz Stowarzyszenia Nomada z wieloletnim doświadczeniem w pracy z migrantami i uchodźcami.
 
Termin szkolenia: 10 lutego 2022, godzina 17:00 – 19:00, Przejście Dialogu
Język szkolenia: polski
Zapisy: wromigrant@wcrs.wroclaw.pl

Wydarzenie zostało zakończone.