Przejdź do treści
Logo Facebooka

Data

paź 13 2022
Expired!

Czas

19:30 - 21:30

Etykiety

wydarzenia

Polish Cinema for Beginners: “Polyland”

PL/ENG
 
PL
𝗣𝗿𝘇𝘆𝗯𝘆𝘀𝘇𝗲, 𝗱𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇𝗰𝗶𝗲 𝗱𝗼 𝗻𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗱𝗰𝘇𝗮𝘀 𝗷𝗲𝘀𝗶𝗲𝗻𝗻𝘆𝗰𝗵 𝘀𝗲𝗮𝗻𝘀𝗼́𝘄 𝟭𝟲. 𝗣𝗖𝗳𝗕!
Oto jest – nadeszła jesień, a wraz z nią kolejne spotkania z polskim kinem z angielskimi napisami. Zapraszamy na seans filmowy połączony z dyskusją. Już 13 października w Przejściu Dialogu obejrzymy wspólnie film oraz porozmawiamy o tym, o czym opowiada. Więcej informacji poniżej!
𝗢 𝟭𝟲. 𝗣𝗖𝗳𝗕
To są niespokojne czasy. Planowaliśmy zająć się tematem przybyszów, uchwyconych w polskim kinie. Nie zdając sobie sprawy, jak bardzo aktualne i potrzebne stanie się to zagadnienie. Zapraszamy na cykl 10 spotkań wewnętrznych i plenerowych w ciągu najbliższego roku, które będą krążyły wokół migracji, skupiając się w szczególności na naszych sąsiadach z Białorusi, Niemiec i Ukrainy. 
𝗦𝟭𝟲𝗘𝟬𝟴 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀: „𝗣𝗼𝗹𝘆𝗹𝗮𝗻𝗱” 𝗗𝗮𝘀𝘆 𝗥𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗼𝘃𝗲𝗷
📌 Przejście Dialogu (Świdnicka 19c, w przejściu podziemnym).
📅 13.10.2022 | 19:30
🙌 Wstęp wolny! Rejestracja: https://bit.ly/register_pcfb
𝗢 𝗳𝗶𝗹𝗺𝗶𝗲
„Polyland” (Dasa Raimanova, PL, GB, 2018, 71’) to głos trzech silnych kobiet pochodzących z trzech różnych środowisk.
Kobiety sportretowane w filmie urodziły się w Polsce i mieszkają we Wrocławiu. Ania, Miriam i Elmelda chcą być usłyszane nie jako “te inne”, ale jako reprezentantki polskiego społeczeństwa. Film pokazuje ich trud życia, pracę, aż do momentu nagłej zmiany w polskiej scenie politycznej.
Po filmie zostań z nami, by porozmawiać o tym, co wspólnie zobaczymy!
 
Do zobaczenia na seansie!
 
ENG
𝗡𝗲𝘄𝗰𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀, 𝗷𝗼𝗶𝗻 𝘂𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗮𝘂𝘁𝘂𝗺𝗻 𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝟭𝟲𝘁𝗵 𝗣𝗖𝗳𝗕!
Here it is – autumn has arrived, and with it more meetings with Polish cinema with English subtitles. We invite you to the next #PCfB film screening combined with a discussion. On 13th of October at the Passage of Dialogue, we will watch the film together and discuss what it is about. More information below!
𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝟭𝟲𝘁𝗵 𝗣𝗖𝗳𝗕
These are troubled times. We planned to deal with the subject of newcomers, as captured in Polish cinema. Without realising how current and necessary this issue will become. We invite you to a series of 10 indoor and outdoor meetings throughout the upcoming year which will revolve around migration, focusing in particular on our neighbours from Belarus, Germany and Ukraine. 
𝗦𝟭𝟲𝗘𝟬𝟵 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀: “𝗣𝗼𝗹𝘆𝗹𝗮𝗻𝗱” 𝗯𝘆 𝗗𝗮𝘀𝗮 𝗥𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗼𝘃𝗮
📌 Przejście Dialogu / the Passage of Dialogue (Świdnicka 19c, underway passage).
📅 13.10.2022 | 7:30 PM
🙌 Free admission! Registration form: https://bit.ly/register_pcfb
𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗹𝗺
“Polyland” (Dasa Raimanova, PL, GB, 2018, 71’) is the voice of three strong women from three different backgrounds.
The women portrayed in the film were born in Poland and live in Wrocław. Ania, Miriam and Elmelda want to be heard not as ‘the other’, but as representatives of Polish society. The film shows their hardship in life, their work, until a sudden change in the Polish political scene.
After the film stay with us for the special discussion!
 
See you at the screening!
  • Język: Polski, Angielski

Wydarzenie zostało zakończone.