Przejdź do treści
Logo Facebooka

Data

maj 12 2022
Expired!

Czas

18:00 - 21:00

Polish Cinema for Beginners: “Three Colours: White” / „Trzy kolory. Biały”

We invite you for third screening this year, which will end the first part of #𝗡𝗲𝘄𝗰𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 programme! At Przejście Dialogu we will watch together Krzysztof Kieślowski’s “Three Colours: White”. Join us!
𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝟭𝟲𝘁𝗵 𝗣𝗖𝗳𝗕
These are troubled times. We planned to deal with the subject of newcomers, as captured in Polish cinema. Without realising how current and necessary this issue will become. We invite you to a series of 10 indoor and outdoor meetings throughout the upcoming year which will revolve around migration, focusing in particular on our neighbours from Belarus, Germany and Ukraine. More: www.polishcinema.com.pl
𝗦𝟭𝟲𝗘𝟬𝟯 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀: “𝗧𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝘂𝗿𝘀. 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲”
📌 Przejście Dialogu, Świdnicka 19 (underground passage)
📅 12.05.2022 | 6:00 PM
🙌 Free admission! Registration form: https://bit.ly/register_pcfb
👉 Meeting with the film expert, Diana Dąbrowska
𝗔𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗶𝗹𝗺
Karol, a Polish hairdresser married to beautiful French woman Dominique, runs a hairdressing salon in Paris. However, the stress of being in a foreign country, not knowing the language and the people, makes Karol become impotent. Unable to wait six months to consummate their relationship, Dominique divorces her husband, taking all his possessions, including his old “Polonez”. Although Karol still loves her, the young woman does not give him even a shadow of hope that she will ever return to him.
“White” is the second part of the “Three Colours” trilogy, which also includes the films “Three Colours. Blue” (1993) and “Three Colours. Red” (1994). The three colours of the title refer to the colours of the flag of France and the motto of the French Revolution (1789-1799) “Liberty, Equality, Fraternity”.
________
𝗦𝗮𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗲! Next episodes in #16 PCfB are planned for: 2/06, 7/07, 4/08, 20/08, 1/09, 13/10, 3/11.
________
𝗙𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁 𝗴𝗼 𝘁𝗼
www.polishcinema.com.pl
www.facebook.com/polishcinema
www.instagram.com/polishcinema
See you at the screenings!
The event is co-financed by the City of Wroclaw (www.wroclaw.pl) and by the Polish Film Institute (PISF).
Polish Cinema for Beginners is brought to you by Wrocławska Fundacja Filmowa.
🇵🇱
Zapraszamy na trzeci w tym roku seans, który zakończy pierwszą część programu #𝗣𝗿𝘇𝘆𝗯𝘆𝘀𝘇𝗲! W Przejściu Dialogu obejrzymy wspólnie film Krzysztofa Kieślowskiego “Trzy kolory: Biały”. Dołącz do nas!
𝗢 𝟭𝟲. 𝗲𝗱𝘆𝗰𝗷𝗶 𝗣𝗖𝗳𝗕
Nastały niespokojne czasy. W tym roku planowaliśmy zająć się tematem przybyszów, ujętym w polskim kinie. Bez świadomości, jak bardzo aktualna i potrzebna stanie się to sprawa. Zapraszamy na serię 10 spotkań pod dachem i w plenerze, które krążyć będą wokół migracji, szczególnie skupiając się na naszych sąsiadach z Białorusi, Niemiec oraz Ukrainy. Więcej: www.polishcinema.com.pl
𝗦𝟭𝟲𝗘𝟬𝟯 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘀𝗵 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀: „𝗧𝗿𝘇𝘆 𝗸𝗼𝗹𝗼𝗿𝘆. 𝗕𝗶𝗮ł𝘆”
📌 Przejście Dialogu, Świdnicka 19 (przejście podziemne)
📅 12.05.2022 | 18:00
🙌 Wstęp wolny! Zapisy: https://bit.ly/register_pcfb
👉 Spotkanie z filmoznawczynią, Dianą Dąbrowską
𝗢 𝗳𝗶𝗹𝗺𝗶𝗲
Karol, polski fryzjer, żonaty z piękną Francuzką Dominique, prowadzi salon fryzjerski w Paryżu. Jednak stres związany z pobytem w obcym kraju, nieznajomością języka i ludzi sprawia, że Karol staje się impotentem. Nie mogąc czekać pół roku na skonsumowanie ich związku, Dominique rozwodzi się z mężem, zabierając cały jego majątek, w tym starego “Poloneza”. Choć Karol nadal ją kocha, młoda kobieta nie daje mu nawet cienia nadziei, że kiedykolwiek do niego wróci.
„Biały” to druga część trylogii „Trzy kolory”, w skład której wchodzą również filmy „Trzy kolory. Niebieski” (1993) i „Trzy kolory. Czerwony” (1994). Tytułowe trzy kolory nawiązują do barw flagi Francji i motta rewolucji francuskiej (1789-1799) „Wolność, równość, braterstwo”.
________
𝗭𝗮𝗽𝗶𝘀𝘇 𝗱𝗮𝘁𝗲̨! Kolejne odcinki w #16 PCfB planowane są na: 2/06, 7/07, 4/08, 20/08, 1/09, 13/10, 3/11.
________
𝗪𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗷𝗶 𝗻𝗮:
www.polishcinema.com.pl
www.facebook.com/polishcinema
www.instagram.com/polishcinema
Do zobaczenia na seansach!
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl) oraz ze środków PISF – Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Program “Polish Cinema for Beginners” jest realizowany przez Wrocławską Fundację Filmową.

Wydarzenie zostało zakończone.