Przejdź do treści
Logo Facebooka

Jaka ma być lokalna polityka integracyjna? – konsultacje społeczne

💬 Masz opinię na temat polityki integracyjnej Wrocławia? 💡 Wyraź ją w ramach konsultacji społecznych! 🗣

Co konsultujemy?

Założenia międzykulturowej polityki integracyjnej Wrocławia

Termin

26 maja–30 czerwca 2022 r.

Zakres

 • Edukacja i integracja międzykulturowa dzieci i młodzieży
 • Utrzymanie zaangażowania wolontariuszy (w sytuacjach kryzysowych i długofalowo)
 • Wsparcie procesu usamodzielniania się migrantów/ migrantek i uchodźców/ uchodźczyń (miejsca zamieszkania i aktywizacja zawodowa)
 • Włączanie migrantów/ migrantek i uchodźców/ uchodźczyń w lokalne procesy społeczne
 • Migranci/ migrantki i uchodźcy/ uchodźczynie w lokalnych społecznościach
 • Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
 • Uwzględnianie potrzeb i zasobów  migrantów/ migrantek i uchodźców/ uchodźczyń w lokalnych dokumentach strategicznych
Cel

Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców Wrocławia dotyczących tego, jak odpowiedzieć na aktualne wyzwania integracji międzykulturowej.

Formy

 • E-FORMULARZ OPINII | 26.05–19.06.2022 r. | Dostępny tutaj
 • SPOTKANIE STOLIKOWE | 2.06.2022 r. (czwartek), g. 12:30–14:30, Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1–3 | Obowiązują zapisy do 30 maja.
 • WARSZTATY DLA MŁODYCH | 26.05–19.06.2022 r. | Warsztaty konsultacyjne w jednym z wrocławskich liceów ogólnokształcących (w klasach przygotowawczych i międzykulturowych) | Spotkanie w pozaszkolnych międzykulturowych grupach młodzieżowych
 • ZBIERANIE OPINII DROGĄ MAILOWĄ | 26.05–19.06.2022 r. | Opinie na temat sytuacji dzieci i młodzieży w kontekście integracji | Wysyłka na adres koordynatorki, Hanny Achremowicz, (h.achremowicz@edukacjakrytyczna.pl).

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w tym migranci, migrantki, uchodźcy i uchodźczynie, a także przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych

Efekt

Raport z konsultacji z informacją o uwzględnionych opiniach