Przejdź do treści

Startujemy! Jesień w Przejściu Dialogu | ОСІНЬ В ПЕРЕХОДІ ДІАЛОГУ (PL/UA)

24 września rozpoczynamy jesienny sezon wydarzeń w Przejściu Dialogu. Sezon szczególny, bo realizowany we współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, UNICEF i innymi partnerami. Wydarzenia będą skierowane zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych; stałych mieszkańców, jak i tych, którzy dopiero do Wrocławia przyjechali.

W przestrzeni Przejścia Dialogu dzieci i młodzież będą mogły poćwiczyć język polski, wziąć udział w praktycznych zajęciach z logopedą, a przy tym nawiązać nowe znajomości przy grach o przedsiębiorczości i wiedzy ekonomicznej.

Dla dorosłych (zwłaszcza tych, którzy niedawno przyjechali do Wrocławia) Punkt Informacji dla Migrantów i Uchodźców WroMigrant przygotował cykl szkoleń, który ułatwi im odnaleźć się w kwestiach codziennych, prawnych i urzędowych. Pobyt stały, ochrona międzynarodowa? Zespół konsultantek WroMigrant zaprasza na wydarzenia w języku ukraińskim i białoruskim w czwartkowe wieczory! Rodziców uczniów białoruskojęzycznych zapraszamy na szkolenie Codzienność w polskiej szkole – już 27.09, o godz. 18.00.

Ponadto, już dla wszystkich, odbędą gry integracyjne i szkolenia z pierwszej pomocy w ramach Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy.

Czekają nas też wydarzenia specjalne, a najbliższe z nich, to: polsko-ukraińskie warsztaty o wrocławskiej architekturze „Pilaster, herma i dom z papieru” (24 września, 11.00) czy seans filmowy Polish Cinema for Beginners organizowany dla obcojęzycznych fanów kina przez Wrocławską Fundację Filmową (13 października, 19.30)

Program wydarzeń na najbliższe i informacje o zapisach znajdują się poniżej. Informujemy, że zapisy na wydarzenia i dodatkowe informacje będziemy publikować na bieżąco.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem Przejścia Dialogu. Odwiedzajcie też nasze media społecznościowe: Facebook i Instagram.

JESIEŃ W PRZEJŚCIU DIALOGU – PROGRAM 24.09.-08.10.

Wszystkie wydarzenia z wyłączeniem wydarzeń oznaczonych symbolem (PL) (BL) są prowadzone w języku polskim i (lub) ukraińskim

WRZESIEŃ

24.09, sobota,

11.00-13.00 Pilaster, herma i dom z papieru – polsko-ukraińskie warsztaty architektoniczno-edukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Wydarzenie partnerskie z “MIASTOMovie” realizowane poza projektem UNICEF.
Zapisy: bit.ly/3S46b4S

26.09, poniedziałek

17.00-18.00 Dogoterapia – zajęcia terapeutyczne z psem dla dzieci (5-10 lat)
Wydarzenie partnerskie z Klaster Hubska 7

27.09, wtorek

17.00-18.30 Wyjaśniamy Wrocław, rozmowa z Krzysztofem Balawejderem, prezesem MPK (PL) . Wydarzenie partnerskie z “Młodzi dla Wrocławia”  realizowane poza projektem UNICEF. Zapisy: https://forms.gle/KEZBatcFfSvuTctE6
18.00-20.00 Codzienność w polskiej szkole szkolenie dla rodziców/opiekunów dzieci białoruskojęzycznych.
Zapisy: https://bit.ly/3xBF2y1

28.09, środa

17.15-18.15 Rozmawiamy po polskuzajęcia z języka polskiego dla młodzieży (16-18 lat) z podstawami znajomości języka

Zapisy: https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/09/17/rozmawiamy-po/

30.09, piątek

16.00-17.10 Logorytmika – zajęcia logopedyczne dla dzieci (3-5 lat; 5-7 lat) Zapisy: https://forms.gle/FSw3znTmCdXSaKcF8
17.30-19.00 Arteterapia – zajęcia dla dzieci (5-8 lat). Zapisy: https://forms.gle/N4KnXPLELsDBCB2ZA

Wydarzenia partnerskie z Klaster Hubska 7.

 

PAŹDZIERNIK

1.10, sobota

10.00-11.00 Baw się! – zajęcia dla dzieci (4-6 lat). Wydarzenie partnerskie z Klaster Hubska 7 Zapisy: https://forms.gle/AfG6Ve3N4J22Zimy5

12.00-16.00 CashFlow – gra kooperacyjna dla dzieci i młodzieży (14+)

3.10, poniedziałek

17.00-18.00 Dogoterapia – zajęcia terapeutyczne z psem dla dzieci (5-10 lat). Wydarzenie partnerskie z Klaster Hubska 7 Zapisy: https://forms.gle/aFr8KdpVmBgSe6Jq5

4.10, wtorek

16.00-19.00 Pierwsza pomoc (kurs tematyczny) – zajęcia dla młodzieży i dorosłych

5.10, środa

17.15-18.15 Rozmawiamy po polsku – zajęcia z języka polskiego dla młodzieży (16-18 lat) z podstawami znajomości języka
Zapisy:https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/09/17/rozmawiamy-po/

6.10, czwartek

17.00-19.00 Warsztaty artystyczne dla dzieci (8-12 lat). Wydarzenie partnerskie z Fundacją Freya

17.00-19.00 Szkolenie WroMigranta: karta pobytu na podstawie wizy humanitarnej

7.10, piątek

16.00-17.10 Logorytmika – zajęcia logopedyczne dla dzieci (3-5 lat; 5-7 lat) Zapisy: https://forms.gle/FSw3znTmCdXSaKcF8

17.30-19.00 Arteterapia – zajęcia dla dzieci (5-8 lat).  Zapisy: https://forms.gle/N4KnXPLELsDBCB2ZA

Wydarzenia partnerskie z Klaster Hubska 7

8.10, sobota

10.00-11.00 Baw się! – zajęcia dla dzieci (4-6 lat). Wydarzenie partnerskie z Klaster Hubska 7 Zapisy: https://forms.gle/AfG6Ve3N4J22Zimy5

 


Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.

 

 


ОСІНЬ В ПЕРЕХОДІ ДІАЛОГУ – події для дітей та дорослих

24 вересня ми розпочинаємо осінній сезон подій в Переході Діалогу. Це особливий сезон, адже він проводиться у співпраці з Дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ та іншими партнерами. Заходи будуть орієнтовані як на дітей та підлітків, так і на дорослих; постійних жителів, а також тих, хто щойно прибув до Вроцлава.

У просторі Переходу Діалогу діти та молодь зможуть вивчати польську мову, брати участь у практичних заняттях з логопедом, заводити нові знайомства під час настільних бізнес-ігор.

Для дорослих (особливо тих, хто нещодавно приїхав до Вроцлава). Інформаційний пункт WroMigrant підготував серію тренінгів, які допоможуть їм зорієнтуватися у побутових, юридичних та адміністративних питаннях. Постійне місце проживання, міжнародний захист? Команда консультантів WroMigrant запрошує на заходи українською та білоруською мовами щочетверга ввечері. Батьків білоруськомовних учнів запрошуємо на майстер-класи «Щоденне життя у польській школі» – 27 вересня, oб 18.00.

Крім того, для всіх бажаючих, будуть проведені інтеграційні ігри та навчання з першої медичної допомоги в рамах Вроцлавської Академії Першої Допомоги. Чекають нас також спеціальні події, найближчі з них це польсько-українські майстер-класи з вроцлавської архітектури «Пілястра, герма та дім із паперу» (24 вересня, 11.00) або нове видання «Polish Cinema for Beginners», кінопоказів організованих Вроцлавським Фільмовим Фондом для англомовних кіноманів (13 жовтня, 19.30)

Програму заходів на найближчі дні та інформацію про реєстрацію дивіться нижче. Пам’ятайте, що ми регулярно публікуватимемо реєстрацію на події та додаткову інформацію.

Запрошуємо до контакту з командою Переходу Діалогу.

Відвідайте наші соціальні мережі: Facebook та Instagram.

 

ОСІНЬ В PRZEJŚCIU DIALOGU – ПРОГРАМА 24.09.-08.10. *

* Усі заходи, крім тих, які позначені символом (PL), проводяться польською та/або українською мовами

 

ВЕРЕСЕНЬ 

24.09, субота

11.00-13.00 Пілястра, герма та дім із паперу –польсько-українські архітектурно-освітні майстерні для підлітків та дорослих. Партнерський захід з «MIASTOMovie» проведений поза проектом ЮНІСЕФ.

Реєстрація: https://bit.ly/3S46b4S

26.09, понеділок

17.00-18.00 Доготерапія – лікувальні заняття з собакою для дітей (5-10 років). Партнерській захід з Klaster Hubska 7

 

27.09, вівторок

17.00-18.30 Пояснюємо Вроцлав, інтерв’ю з Кшиштофом Балавейдером про громадський транспорт ( (PL). Партнерський захід з “Молодь для Вроцлава” проведений поза проектом ЮНІСЕФ.

18.00-20.00 Повсякденне життя в польській школі– інформаційна зустріч для батьків/опікунів білоруськомовних дітей

Реєстрація: https://bit.ly/3xBF2y1

28.09, середа

17.15-18.15 Ми говоримо польською – уроки польської мови для молоді (16-18 років) з основами володіння мовою

Реєстрація: https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/09/17/rozmawiamy-po/

 

30.09, п’ятниця

16.00-17.10 Логоритміка – логопедичні заняття для дітей (3-5 років; 5-7 років) Реєстрація: https://forms.gle/FSw3znTmCdXSaKcF8

17.30-19.00 Арт-терапія – заняття для дітей (5-8 років). Партнерські заходи з Klaster Hubska 7 Реєстрація: https://forms.gle/N4KnXPLELsDBCB2ZA

 

ЖОВТЕНЬ

1.10, субота

10.00-11.00 Грайся! – заняття для дітей  (4-6 років). Партнерській захід з Klaster Hubska 7 Реєстрація: https://forms.gle/AfG6Ve3N4J22Zimy5

12.00-16.00 CashFlow – кооперативна ігра для дітей та підлітків (14+)

3.10, понеділок

17.00-18.00  Доготерапія – лікувальні заняття з собакою для дітей (5-10 років). Партнерській захід з Klaster Hubska 7 Реєстрація: https://forms.gle/aFr8KdpVmBgSe6Jq5

4.10, вівторок

16.00-19.00 Перша медична допомога (тематичний курс) – заняття для підлітків та дорослих

5.10, середа

17.15-18.15 Ми говоримо польською – уроки польської мови для молоді (16-18 років) з основами володіння мовою

Реєстрація:https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/09/17/rozmawiamy-po/

6.10, четвер

17.00-19.00 Художні майстер-класи для дітей (8-12 років). Партнерський захід з Fundacją Freya

17.00-19.00 Інформаційна зустріч WroMigrant: карта перебування на основі гуманітарної візи

7.10, п’ятниця

16.00-17.10 Логоритміка – логопедичні заняття для дітей (3-5 років; 5-7 років) Реєстрація: https://forms.gle/FSw3znTmCdXSaKcF8

17.30-19.00 Арт-терапія – заняття для дітей (5-8 років). Партнерські заходи з Klaster Hubska 7 Реєстрація: https://forms.gle/N4KnXPLELsDBCB2ZA

8.10, субота

10.00-11.00 Грайся! – заняття для дітей  (4-6 років). Партнерській захід з Klaster Hubska 7 Реєстрація: https://forms.gle/AfG6Ve3N4J22Zimy5

Завдання виконується в рамках Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на основі Memorandum of Understanding між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та містом Вроцлав від 9 червня 2022 року та Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw з 06.09.2022.

 

   

Przewiń w górę
Skip to content