Przejdź do treści
Logo Facebooka

“Laboratorium społeczne: kultura podwórkowa”. Nowa inicjatywa Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Laboratorium Społeczne. Przejście Dialogu

 

Studenci UWr na spotkaniu w Przejście Dialogu

„Laboratorium społeczne” to nowa inicjatywa zespołu Przejścia Dialogu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie studentom i studentkom wrocławskich uczelni okazji do testowania zdobytej wiedzy w praktyce i pracowania nad konkretnymi rozwiązaniami w obszarze działań integracyjnych i międzykulturowych w przestrzeni Wrocławia. W semestrze akademickim 2023/24 w Laboratorium biorą udział studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt Laboratorium Społeczne jest realizowany w partnerstwie z wrocławskimi ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz osobami zaangażowanymi w dialog międzykulturowy. Istotą projektu jest stworzenie okazji do współpracy środowiska akademickiego, przede wszystkim studentów, z praktykami prowadzącymi działania międzykulturowe m.in. w organizacjach pozarządowych czy centrach aktywności lokalnej. Projekt z założenia jest interdyscyplinarny, a udział mogą wziąć studenci wszystkich kierunków zainteresowani tematyką międzykulturowości.

 


Kultura podwórkowa w praktyce

W pierwszej odsłonie projektu, podczas zimowego semestru udział biorą studenci/ki antropologii kulturowej UWr, którzy pod kierunkiem prof. Katarzyny Majbrody przyglądają się kulturze podwórkowej. W ramach przedmiotu „Laboratorium terenowe: Kreowanie kultury miejskiej w sektorze pozarządowym” młodzi badacze/ki prowadzą działania terenowe, spotykają się z praktykami działań społecznych w Przejściu Dialogu i partnera projektu, w Centrum Aktywności Lokalnej Plac Grunwaldzki OD NOWA.

Zarówno Przejście Dialogu, jak i CAL na ulicy Skłodowskiej 63A są przestrzeniami działań społecznych, wspierania oddolnych inicjatyw, organizacji wolontariatu i włączania w życie lokalnej społeczności osób i grup, w tym osób z doświadczeniem migracji czy uchodźstwa. Studenci/ki mają możliwość zapoznać się z aktualnie prowadzonymi działaniami międzykulturowymi, które są często odpowiedzią na konkretne potrzeby tych grup.

W ramach przedmiotu, studenci/ki mają za zadanie zaprojektować i zrealizować proces badawczy, aby na koniec semestru odpowiedzieć na postawione zadania, m.in.:

– zmapowanie i analiza różnic oraz podobieństw między praktykami współtworzenia podwórek, aktywności z nimi związanych we Wrocławiu i miastach pochodzenia osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym;

– scharakteryzowanie zachowań w przestrzeni wrocławskich podwórek i placów zabaw, jakie powstają w rezultacie wzajemnych interakcji wrocławian/ek oraz osób przybywających do miasta z Ukrainy.

Rezultatem projektu będzie prezentacja wyników badań na otwartym spotkaniu Przejściu Dialogu, zaplanowana na luty 2024.


Kto może wziąć udział w Laboratorium Społecznym?

Do udziału w projekcie zapraszamy studentów/tki i akademików/czki wrocławskich uczelni. Projekt jest otwarty dla wszystkich uczelni, nie tylko kierunków społecznych. Podczas projektu wspólnie opracowujemy zagadnienie przewodnie projektu, określamy metody badawcze oraz pracujemy nad jego realizacją.

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą, napisz do nas: przejsciedialogu@wcrs.pl


Więcej o projekcie: Laboratorium społeczne: kultura podwórkowa