Przejdź do treści
Logo Facebooka

Młodzieżowy klub “Spadcyna” w j. białoruskim!

Zapraszamy Białorusinek i Białorusinów do klubu młodzieżowego Spadcyna do Przejścia Dialogu!

[PL] Zapraszamy Białorusinek i Białorusinów do klubu młodzieżowego Spadcyna!

Spadcyna – to dobre miejsce, gdzie dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat spotykają się, aby wspólnie uczyć się języka, historii, czytać literaturę, uczyć się etnografii i kultury, praw człowieka i demokratycznych wartości…. to wszystko w języku białoruskim!

Podczas zajęć  młodzież ma możliwość tworzyć komiksy, pracuje nad projektem pocztówek dla więźniów politycznych, nad projektem naklejek oraz czasami organizują wycieczki w góry, do innych miast, a nawet krajów.

To wszystko jest potrzebne, aby młodzi ludzie, którzy są zmuszeni do emigracji, nie stracili swoich korzeni. W Białorusi obecnie nie ma możliwości promowania idei i kultury narodowej, a tym bardziej praw człowieka i demokracji. 

Kiedy? 25.11 | 11:00-16:00

Gdzie? Przejście Dialogu, Świdnicka 19 (przejście podziemne)

Wstęp wolny, bez zapisów!

____

Plan:

11:00 – 12:00 “Nasz język”. Uczymy się języka grając

12:00 – 14:00 Warsztaty artystyczne 

14:00 – 16:00 Oglądanie kreskówek

_____

Więcej informacji o młodzieżowym klubie Spadcyna znajdziecie tu!

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

[BY]  Запрашаем беларусаў у моладзевы клуб Спадчына!

Спадчына – гэта бяспечнае месца месца, дзе дзеці і моладзь ва ўзросце ад 10 да 17 гадоў сустракаюцца, каб разам вывучаць мову, гісторыю, чытаць літаратуру, вывучаць этнаграфію і культуру, правы чалавека і дэмакратычныя каштоўнасці… усё на беларускай мове!

Падчас заняткаў, моладзь мае магчымасць ствараць коміксы, працаваць над праектамі паштовак для палітвязняў, над праектамі налепкі і часам арганізоўваць экскурсіі ў горы, у іншыя гарады і нават краіны. Усё гэта неабходна, каб моладзь, якая вымушана эміграваць, не страціла свае карані. У Беларусі цяпер няма магчымасці прасоўваць ідэі і нацыянальную культуру, а тым больш правы чалавека і дэмакратыю.

Калі? 25.11 | 11:00-16:00

Дзе? Пераход Дыялогу, Свідніцкая 19 (падземны пераход)

Уваход вольны, без рэгістрацыі!

____

План:

11:00 – 12:00 “Наша мова” . Гуляем – мову вывучаем

12:00 – 14:00 Рукадзелле

14:00 – 16:00 Прагляд мультфільма

_____

Больш інфармацыі аб моладзевым клубе Спадчына можна знайсці тут!