Przejdź do treści
Logo Facebooka

Dialogopolis’22 – Pomoc humanitarna na granicy polsko-białoruskiej – 08.06.- 18:00

Debata z udziałem mieszkanek Podlasia i aktywistek. Miejsce: Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19 (przejście podziemne) Data: 08.06.2022, godz. 18.00-20.00
Numer telefonu będzie używany do kontaktu w razie zmian oraz w celu potwierdzenia obecności.
Wpisz, jeśli masz dla nas wiadomość

Klauzula Informacyjna_formularz Dialogopolis

Wydarzenie jest współorganizowane przez Stowarzyszenie Nomada przy wsparciu finansowym Danish Refugee Council.

  

Organizatorem projektu jest Zespół Dialogu Międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Dialogopolis jest jest realizowane w ramach projektu ReSTART, który jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) oraz budżetu państwa.