Przejdź do treści
Logo Facebooka

Nowy harmonogram spotkań młodzieżowego klubu “Spadczyna” w j. białoruskim!

Po prawej stronie zdjęcie stołu, gdzie prezentują się prace plastyczne dzieci oraz nazwa wydarzenia: Młodzieżowy klub Spadczyna w Przejściu Dialogu!

[PL] Hej-hej, młodzież, weź udział w lutowych spotkaniach Młodzieżowego Klubu Rozwoju i Kultury “Spadczyna” w języku białoruskim. 

“Spadczyna” – to dobre miejsce, gdzie dzieci i młodzież w wieku od 9 do 16 lat spotykają się, aby wspólnie uczyć się języka, historii, czytać literaturę, uczyć się etnografii i kultury, praw człowieka i demokratycznych wartości…. to wszystko w języku białoruskim! Ale to nie wszystko… podczas zajęć  młodzież tworzy komiksy, pracuje nad projektem pocztówek dla więźniów politycznych, grają w planszówki, malują, śpiewają, a nawet tańczą.

Dlaczego warto wziąć udział? Poprzez udział w takim projekcie młode Białorusinki i Białorusini nie zapominają o swojej kulturze, nie tracą swoich korzeni i, co najważniejsze, swojego języka.

Harmonogram zajęć na luty:

Kiedy? soboty (3, 10, 17, 24 lutego), 11:00-16:00

Gdzie? Przejście Dialogu, Świdnicka 19 (przejście podziemne)

Wstęp bezpłatny! Zainteresowany(a)? Napisz na 👉 telegram (@mara_bellka) / instagram  / facebook

Więcej informacji znajdziecie tu!


[BY] Прывітанне, маладзёж, прымайце ўдзел у лютковых сустрэчах Маладзёжнага Клубу Развіцця і Культуры “Спадчына” на беларускай мове.

Спадчына – гэта бяспечнае месца месца, дзе дзеці і моладзь ва ўзросце ад 9 да 16 гадоў сустракаюцца, каб разам вывучаць мову, гісторыю, чытаць літаратуру, вывучаць этнаграфію і культуру, правы чалавека і дэмакратычныя каштоўнасці… усё на беларускай мове! Але гэта яшчэ не ўсё… падчас заняткаў моладзь стварае коміксы, працуе над праектам паштовак для палітвязняў, гуляe у настольныя гульні, малююць, спяваюць, і нават танцуюць.

Чаму варта прыняць удзел? Удзельнічаючы ў такім праекце, маладыя беларускі і беларускі не забываюць пра сваю культуру, не губляюць свае карані і, самае галоўнае, сваю мову.

Расклад заняткаў на люты:

Калі? суботы (3, 10, 17, 24 лютага), 11:00-16:00

Дзе? Пераход Дыялогу, Свідніцкая 19 (падземны пераход)

Уваход вольны! Зацікаўлены? Пішы 👉 telegram (@mara_bellka) / instagram  / facebook

Больш інфармацыі можна знайсці тут!