Przejdź do treści
Logo Facebooka

Ochrona międzynarodowa i status uchodźcy / Международная защита и статус беженца

PL / RU

Na spotkaniu opowiemy, kto może ubiegać się o ochronę międzynarodową, jak wygląda procedura krok po kroku, jakie wsparcie przysługuje w trakcie procedury i po otrzymanie statusu, co się dzieje w przypadku negatywnej decyzji i jakie prawa przysługują osobom na statusie uchodźcy.

Prowadzące:

Żanna Nogina – edukatorka, wieloletnia nauczycielka języka polskiego jako obcego, obecnie konsultantka punktu WroMigrant.

Daria Mymka – konsultantka punktu WroMigrant.

Gdzie? Przejście Dialogu, ulica Świdnicka 19

Kiedy? 13 października (czwartek), 17:30

Spotkanie będzie prowadzone w języku rosyjskim.

Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy (poniżej).

Do zobaczenia!

Organizatorem wydarzenia jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee respons in Wroclaw z 09.06.2022 roku.

______________

На встрече мы расскажем, кто может подавать документы на международную защиту , как пошагово выглядит эта процедура, какую поддержку можно получить в процессе подачи и после получения статуса беженца, что происходит в случае отказа в защите и какие права получает особа со статусом беженца.

Ведущие:

Жанна Ногина – эдукаторка, преподавательница польского языка как иностранного с многолетним опытом, в настоящее время консультантка в пункте WroMigrant.

Дария Мымка – консультантка в пункте WroMigrant.

Где? Przejście Dialogu, ulica Świdnicka 19

Когда? 13 октября (четверг), 17:30

Встреча будет проводиться на русском языке.

Вход свободный, но обязательна регистрация (ниже).

До встречи! 

Организатором мероприятия является Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Задание реализовывается в рамках Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на основании Memorandum of Understanding между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и городом Вроцлавом от дня 9.06.2022 и Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw от дня 09.06.2022 года.

KLAUZULA-INFORMACYJNA-UNICEF (1)