Przejdź do treści
Logo Facebooka

Klauzula informacyjna RODO – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Klauzula informacyjna

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować
w następujący sposób:

– listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,

– przez e-mail: info@wcrs.pl,

– telefonicznie: tel. 71 77 24 900.

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,

– przez e-mail: iod@wcrs.pl.

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu zorganizowania i przeprowadzenia wydarzenia w ramach cyklu wydarzeń „Dialogopolis’22”, a także w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać ww. dane przez czas procedowania „Dialogopolis” oraz wypełniania obowiązków z nim związanych, a także po zakończeniu ww. działań do celów rozliczeniowych i archiwizacyjnych.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

– Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,

– Podmiotom wykonującym czynności na zlecenie lub polecenie administratora,

– W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.
 1. Prawo do wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Przewiń w górę
Skip to content