Przejdź do treści
Logo Facebooka

Klauzula informacyjna RODO – Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Ochrona danych osobowych 

 1. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu przetwarzania danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
 2. Administratorem Danych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego z siedzibą pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@wcrs.pl, telefon: 071 77 24 900.
 3. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych proszę o kontakt na podany wyżej adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
 4. Wchodząc na teren Wydarzenia uczestnik zgadza się na nieodpłatne wykonywanie zdjęć
  i rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów informacyjno-promocyjnych związanych z dokumentacją Wydarzenia w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem innych technologii medialnych.
 5. Wizerunek utrwalony dla celów wskazanych w punkcie 4 może zostać udostępniony operatorom mediów społecznościowych, z których korzysta Organizator (Facebook, Twitter, Instagram), do mediów, które wspierają Organizatora w prowadzeniu działań promocyjnych i informacyjnych.
 6. Organizator przetwarzając dane osobowe nie stosuje profilowania ani nie podejmuje decyzji w sposób automatyczny.
 7. Każda osoba ma prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych przez Organizatora w celach wskazanych w punkcie 4. Sprzeciw należy zgłosić inspektorowi ochrony danych Organizatora, pod adresem poczty elektronicznej: iod@wcrs.pl lub osobiście – przedstawicielom Organizatora przed rozpoczęciem Imprezy.
 8. Każda osoba, której tożsamość Organizator może pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować może zażądać wykonania prawa: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Żądanie należy przesłać drogą korespondencji elektronicznej na adres: iod@wcrs.pl lub w korespondencji tradycyjnej, na adres Organizatora, z dopiskiem „RODO”.
 9. Jeżeli uczestnik imprezy masowej uzna, że Organizator przetwarza jego dane osobowe
  z naruszeniem obowiązującego prawa, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.