Przejdź do treści
Logo Facebooka

Ruszyły zaproszenia do składania ofert- UNICEF

Ruszyły zaproszenia do składania ofert na realizację zadań w celu udzielenia wsparcia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane przez UNICEF

Do składania ofert zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz związki zawodowe.

🔵Tytuł: wsparcie działań integracyjnych na wrocławskich osiedlach
Wysokość środków: 6️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣
Więcej szczegółów: tutaj 
🔵 Tytuł: Organizacja zajęć sportowo-integracyjnych w różnych lokalizacjach we Wrocławiu
Więcej szczegółów: tutaj
Wysokość środków: 2️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣
❗️Oferty znajdują się na stronie tutaj. Już wkrótce kolejne informacje. Zapraszamy do śledzenia strony! 
Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in Wroclaw z 09.06.2022 roku.