Przejdź do treści
Logo Facebooka

Zaproszenia do składania ofert – UNICEF

Na obrazku jest zdjęcie dzieci i napis Zaproszenia do składania ofert - UNICEF

Przed Wami kolejne zaproszenia do składania ofert na realizację zadań wspierających obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowane przez UNICEF. Tym razem mają być to projekty edukacyjne, które będą wspierały środowiska szkolne i lokalne.

Do składania ofert zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz związki zawodowe. 

 

🔹Tytuł: Wzmacnianie kompetencji międzykulturowych pracowników w środowisku szkolnym i instytucjach publicznych

Wysokość środków: 210 000 zł

Więcej szczegółów: tutaj

 

🔹Tytuł: Zapobieganie konfliktom i wzmacnianie kompetencji międzykulturowych w środowisku szkolnym i lokalnym

Wysokość środków: 250 000 zł

Więcej szczegółów: tutaj

 

Więcej ofert znajdziecie: tutaj.

___

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in Wroclaw z 09.06.2022 roku.