Przejdź do treści
Logo Facebooka

Wspólnie o międzykulturowości. Spotkania instytucji, organizacji i osób zaangażowanych.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz osoby zaangażowane, które identyfikują się jako działające w obszarze międzykulturowości,  do udziału w cyklu spotkań sieciujących  pod hasłem “Wspólnie o międzykulturowości”.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 września 2023, o godz. 14:00 w Barbarze (ul.Świdnicka 8B- nowa lokalizacja).

Celem spotkań będzie wymiana informacji i współpraca dotycząca realizowanych działań oraz identyfikacji i odpowiedzi na aktualne wyzwania w obszarze międzykulturowości.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz profilu organizacji, który posłuży do wzajemnego poznania swoich obszarów specjalizacji, prowadzonych projektów międzykulturowych we Wrocławiu oraz umożliwi stworzenie przestrzeni do potencjalnej współpracy, wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Jeżeli jesteś liderem/liderką grupy nieformalnej lub osobą niezrzeszoną, w formularzu w miejscach obowiązkowych dla organizacji wpisz “nie dotyczy”.

Plik z profilami uczestniczących organizacji zostanie wysłany do uczestników przed pierwszym spotkaniem.

Organizatorem spotkań jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP) oraz Fundacją na rzecz Studiów Europejskich (FEPS)

 

Dziękujemy za udział w spotkaniu – formularz został zamknięty.