Przejdź do treści
Logo Facebooka

22.05 | Z dzieckiem w Polsce!

 

Zadbaj o legalizację pobytu swojego dziecka w Polsce!

[Wersja w języku białoruskim poniżej.]

Zapraszamy rodziców o doświadczeniu migranckim na nasze nowe specjalistyczne szkolenie „Z dzieckiem w Polsce”.

Rozpatrzymy różnorodne ścieżki legalizacji pobytu małoletnich:

ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy,

ubieganie się o zezwolenie o pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE,

dziecko w postępowaniu o ochronę międzynarodową,

pobyt dziecka urodzonego w Polsce.

Zahaczymy również o miejskie programy wsparcia w wychowaniu młodych wrocławian i wrocławianek.

Kiedy: 22 maja (środa), 17:0018:30

Gdzie: Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19

Języki spotkania: ukraiński i białoruski (prosimy o zaznaczenie wybranego języka w formularzu)

_____________________

Паклапаціцеся пра легальнае перабыванне Вашага дзіцяці ў Польшчы! 

Запрашаем бацькоў з вопытам міграцыі на нашу новую спецыялізаваную інфармацыйную сустрэчу «З дзіцем у Польшчы!». 

Мы разгледзім розныя спосабы легалізацыі знаходжання непаўналетніх: 

атрыманне дазволу на часовае пражыванне, 

атрыманне дазволу на пастаяннае пражыванне або дазволу на пражыванне доўгатэрміновага рэзідента ЕС,

дзіця ў працэсе разгляду справы аб міжнароднай ахове, 

перабыванне дзіцяці, народжанага ў Польшчы. 

Закранем таксама гарадзкія праграмы падтрымкі ў выхаванні маладых уроцлаўчан і ўроцлаўчанак.

Калі: 22 траўня (серада), 17:00–18:30 

Дзе: Пераход Дыялогу, вул. Świdnicka 19

Мовы сустрэчы: украінская і беларуская (абярыце жаданую мову падчас запаўнення рэгістрацыйнай формы)

Рэгістрацыя:

Klauzula RODO – ochrona danych osobowych