Przejdź do treści
Logo Facebooka

Codzienność w polskiej szkole – szkolenie dla opiekunów uczniów z Białorusi / Штодзённасць у польскай школе – трэнінг для апекуноў вучняў з Беларусі (PL / BY)

szkolenie codzienność w polskiej szkole po białorusku, informacje

(PL / BY)

Codzienność w polskiej szkole.

Dzieci obcojęzyczne oraz ich opiekunowie stają przed prawdziwym wyzwaniem i w najbliższych dniach dołączą do społeczności szkolnej. Pierwsze dni zapewne będą trudne, szczególnie ze względu na odmienny język oraz różnice w szkolnych tradycjach. 

Dlatego na wrzesień zaplanowano szkolenia dla rodziców w języku białoruskim pt. “Codzienność w polskiej szkole”, podczas których specjalistki pracujące od lat z uczniami obcojęzycznymi opowiedzą rodzicom realiach panujących w polskiej szkole oraz odpowiedzą na wszystkie nurtujące ich pytania. 

W programie m.in.:

 • system edukacji w Polsce

 • ważne dokumenty 

 • organizacja roku szkolnego

 • egzaminy

 • życie codzienne w szkole

 • pomoc dla uczniów obcojęzycznych

Szkolenie odbędzie się 27 września o godzinie 18:00 w Przejściu Dialogu (ul. Świdnicka 19).

Spotkanie odbędzie się w języku białoruskim. Zapisy na wydarzenie w formularzu na dole strony.

 

Prowadzące: 

Żanna Nogina – edukatorka, wieloletnia nauczycielka języka polskiego jako obcego, obecnie konsultantka w zespole WroMigrant.

Iryna Nadvorna – nauczycielka wychowania fizycznego, asystentka międzykulturowa w klasie przygotowawczej, obecnie konsultantka w zespole WroMigrant.

Organizatorem wydarzenia jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in Wroclaw z 09.06.2022 roku. 


Штодзённасць у польскай школе.

Іншамоўныя дзеці і іх апякуны сустракаюцца з сапраўдным выклікам і далучаюцца да школьнай суполкі. Першыя дні, хутчэй за ўсё, будуць цяжкія, асабліва з-за іншай мовы і адрозненняў у школьных традыцыях. 

Таму на верасень запланаваны беларускамоўны трэнінг для бацькоў пад назвай “Штодзённасць у польскай школе”, падчас якога спецыялісткі, працуючыя шмат гадоў з іншамоўнымі вучнямі, апавядуць бацькам пра рэаліі польскай школы і дадуць адказы на ўсе пытання.

У праграме, сярод іншага: 

 • польская сістэма адукацыі 
 • важныя дакументы
 • арганізацыя школьнага года 
 • экзамены
 • дапамога іншамоўным вучням 

Трэнінг адбудзецца 27 верасня а 18:00 у Пераходзе Дыялогу (Przejściе Dialogu, ul. Świdnicka 19).

Cпатканне будзе праводзіцца па-беларуску. 

Лектаркі:

Жанна Ногіна – эдукаторка, настаўніца са шматгадовым досведам навучання польскай мовы, як замежнай, у сучасны момант кансультантка ў камандзе WroMigrant.

Ірына Надворна: настаўніца фізкультуры, міжкультурная асістэнтка ў падрыхтоўчым класе, у сучасны момант кансультантка ў камандзе WroMigrant.

Арганізатарам трэнінга з’яўляецца Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Заданне рэалізоўваецца ў рамках Дзіцячага фонду ААН (UNICEF) на падставе Memorandum of Understanding паміж Дзіцячым фондам ААН (UNICEF) і горадам Уроцлавам ад дня 9.06.2022 і Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw ад 09.06.2022 года. 

Zapisy / Запісы :

Zapisy na wydarzenie zostały zakończone.

Рэгіcтрацыя на спатканне завяршылася.

KLAUZULA-INFORMACYJNA-UNICEF

belka