Przejdź do treści
Logo Facebooka
dwie osoby siedzące przy rozmowie

Data

lis 19 2022
Expired!

Czas

11:00 - 16:00

Etykiety

warsztaty

Dodać sił – warsztaty dla rodziców i opiekunów

Program Dodać Sił

 

Program Dodać Sił realizowany jest we współpracy Instytutu Matki i Dziecka z Ministerstwem Zdrowia w partnerstwie z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Do realizacji tego zadania Instytut Matki i Dziecka zawarł porozumienie z Wydziałem Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Program został opracowany przez grupę polskich i ukraińskich ekspertów z Instytutu Matki i Dziecka, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Stowarzyszenia Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, ukraińskiego Stowarzyszenia Skrzydła dla Rodziny.

Głównym celem programu jest poprawa samopoczucia rodziców i opiekunów oraz rozwinięcie ich umiejętności wspierania dzieci w obliczu przeciwności losu i trudności. Przeznaczony on jest dla ukraińskich rodziców dzieci w wieku od 0 do 18 lat, którzy przyjechali do Polski w wyniku działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Program składa się z cyklu 10 scenariuszy zajęć, do realizacji w ciągu 20 godzin pracy z około 15-osobowymi grupami rodziców:

  • Scenariusz 1: Mój front – odnajdywanie swej siły w kontekście doświadczenia skutków wojny oraz wymuszonej migracji. Poznanie mechanizmów, które pozwalają skutecznie radzić sobie z poważnymi trudnościami.
  • Scenariusz 2: Silny rodzic/opiekun – wzmacnianie siły psychicznej rodzica by mógł jak najlepiej wspierać psychikę dziecka
  • Scenariusz 3: Słuchanie. – umiejętność słuchania i reagowania na to, co słyszymy tak, aby ta wesprzeć osobę, które do nas mówi.
  • Scenariusz 4: Uczucia – rozpoznawanie uczuć i radzenie sobie z nimi
  • Scenariusz 5: Komunikacja – poprawa umiejętności komunikacji
  • Scenariusz 6: Cele i zasady – stawianie sobie celów jako element pozytywnego myślenia i zasady, które wprowadzają ład i porządek do niepewnego świata.
  • Scenariusz 7: Współpraca i konsekwencje – zachęcanie dziecka do współpracy
  • Scenariusz 8: Konflikty metoda 5 kroków konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, konflikty między dziećmi – jak im pomóc je rozwiązywać?
  • Scenariusz 9: Pochwały i role wzmacnianie poczucia wartości i sprawczości dziecka przez docenianie oraz wpływ przyjmowanych ról na relacje
  • Scenariusz 10: Podsumowanie autorefleksja dotycząca zrealizowanych zajęć, korzystanie z sieci pomocy i podsumowanie uczestnictwa w programie

Spotkania są prowadzone metodami warsztatowymi, które są okazją nie tylko do nauki poprzez doświadczenie, ale też korzystania z „mądrości grupy” i nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami.  Zajęcia finansowane są przez IMiD ze środków UNICEF. Udział rodziców w programie jest bezpłatny.

 

Zajęcia odbywają się w języku ukraińskim.

Zapisy na pierwszą edycję projektu są już zamknięte.

Wydarzenie zostało zakończone.