Przejdź do treści
Logo Facebooka

Jak działać, aby integrować we wrocławskich osiedlach? Cykl szkoleń międzykulturowych

Jak działać aby integrować - cykl szkoleń w Przejściu Dialogu. Obrazek przedstawia miasto, drzewo, mieszkańców oraz opis wydarzenia.

Szkolenia „Jak działać, aby integrować we wrocławskich osiedlach?” – to pakiet wiedzy oraz umiejętności praktycznych dla osób pracujących animacyjnie w środowisku międzykulturowym na terenie Wrocławia. Podczas szkoleń dowiemy się, jak diagnozować potrzeby i opracowywać model działań adaptacyjno-integracyjnych we wrocławskich osiedlach, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które przybyły z Ukrainy w związku działaniami wojennymi.


Szkolenia poprowadzą ekspertki i eksperci ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej.

Wszyscy uczestnicy/ki otrzymają materiały do wykorzystania w pracy osiedlowej.

Szkolenia są osobne, można wziąć udział np. w jednym z nich.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.

 


 

11 kwietnia (wtorek), godz. 10.00-14.00

-Specyfika działań osiedlowych w perspektywie międzykulturowej.
-Szanse i wyzwania włączania nowych mieszkańców/ek w życie osiedli.
-Dobre praktyki z wielokulturowego Wrocławia.
-Podstawy ochrony praw dzieci uchodźczych.

Zapisy na wydarzenie zostały zakończone.

 


 

18 kwietnia (wtorek), godz. 10.00-12.00 

-Wrocław jako podręcznik wielokulturowości – szanse dla edukacji i animacji w osiedlach.

-Szanse i wyzwania włączania nowych mieszkańców/ek (w tym podstawy ochrony praw dzieci uchodźczych w animacji).

Zapisy na wydarzenie zostały zakończone.

25 kwietnia (wtorek), godz. 17.00-19.00 

Szkolenia są osobne, można wziąć udział np. w jednym z nich.
Wszyscy uczestnicy/ki otrzymają materiały do wykorzystania w pracy osiedlowej.
 
Na termin 25 kwietnia zapisy są prowadzone przez email: przejsciedialogu@wcrs.pl
 

KLAUZULA-INFORMACYJNA-UNICEF

 

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in Wroclaw z 09.06.2022.