Przejdź do treści
Logo Facebooka

Represje komunistyczne na Białorusi. Kronika terroru // Камуністычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Хроніка тэрору

Represji komunistyczne na Białorusi. Spotkanie w języku białoruskim w Przejście Dialogu!

[PL] Zapraszamy do Przejście Dialogu na rozmowę z Iharem Stankiewiczem, badaczem represji stalinowskich w obwodzie orszańskim, i poruszymy takie ciekawe kwestie, jak:- dlaczego KGB i Archiwum Państwowe ukrywają informacje o represjonowanych;
– gdzie komuniści rozstrzeliwali ludzi i co się teraz dzieje z tymi miejscami;
– ofiary lub oprawcy – przez których byli represjonowani;
– jak dotrzeć do spraw represjonowanych i uczcić pamięć o represjonowanych przodkach;
– czy na Białorusi obchodzi się ogólnopolski Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych…

 📜 Dodatkowo zespół  ByProsvet zademonstruje analizę archiwum skazanego, które obecnie jest przetwarzane wspólnie z zespołem BelPol.  Na podstawie danych z archiwum (które liczy ponad milion rekordów) zobaczmy, jak zmieniała się liczba represjonowanych, w tym rozstrzelanych Białorusinów, w poszczególnych latach, zastanówmy się, dlaczego w poszczególnych latach te liczby rosną, a także przeczytajmy nazwiska represjonowanych ludzie.

  • 1 grudnia o godzinie 18:00
  • Przejście Dialogu, Świdnicka 19, 50-438, Wrocław (lokalizacja)
  • Język białoruski

[BY] Мы паразмаўляем з даследчыкам сталінскіх рэпрэсій на Аршаншчыне Ігарам Станкевічам, абмяркуем такія цікавыя пытанні, як:
– чаму КДБ і Нацыянальны архіў хаваюць інфармацыю пра рэпрэсаваных;
– дзе камуністы расстрэльвалі людзей, і што з гэтымі месцамі цяпер;
– ахвяры ці каты – кім былі рэпрэсаваныя;
– як атрымаць справы рэпрэсаваных і ўшанаваць памяць аб рэпрэсаваных продках;
– ці ёсць у Беларусі агульнанацыянальны Дзень памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій…

📜 Акрамя таго, каманда 🐦 ByProsvet прадэманструе аналіз архіва асуджаных, над апрацоўкай якога цяпер працуе разам з камандай BelPol. Паглядзім на падставе дадзеных з архіва (у якім больш за мільён запісаў), як змянялася колькасць рэпрэсаваных, у тым ліку расстраляных беларусаў у розныя гады, паразважаем, чаму лічбы растуць у пэўныя гады, пачытаем імёны рэпрэсаваных.

  • 1 снежня а 18:00
  • Przejście Dialogu, Świdnicka 19, 50-438, Wrocław  (lokalizacja)
  • Мова: Беларуская

Чакаем на сустрэчы 👋