Przejdź do treści
Logo Facebooka

Spotkania białoruskiego klubu młodzieżowego “Spadczyna” w MAJU I CZERWCU!

[PL] Harmonogram spotkań Młodzieżowego Klubu Rozwoju i Kultury “Spadczyna” w maju i czerwcu!

“Spadczyna” – to dobre miejsce, gdzie dzieci i młodzież w wieku od 9 do 16 lat spotykają się, aby wspólnie uczyć się języka, historii, czytać literaturę, uczyć się etnografii i kultury, praw człowieka i demokratycznych wartości…. to wszystko w języku białoruskim! Ale to nie wszystko… podczas zajęć  młodzież tworzy komiksy, pracuje nad projektem pocztówek dla więźniów politycznych, grają w planszówki, malują, śpiewają, a nawet tańczą.

Dlaczego warto wziąć udział? Poprzez udział w takim projekcie młode Białorusinki i Białorusini nie zapominają o swojej kulturze, nie tracą swoich korzeni i, co najważniejsze, swojego języka.


Termin i miejsce na maj i czerwcu:

Kiedy? soboty (11, 18 maja i  1, 8, 15, 22, 29 czerwca), 11:00-16:00

Gdzie? Przejście Dialogu, Świdnicka 19 (przejście podziemne)

Wstęp bezpłatny! Zainteresowany(a)? Napisz na 👉 telegram (@mara_bellka) / instagram  / facebook

Więcej informacji znajdziecie tu!


[BY] Расклад сустрэч Маладзёжнага Клубу Развіцця і Культуры “Спадчына” у траўні і чэрвені!

Спадчына – гэта бяспечнае месца месца, дзе дзеці і моладзь ва ўзросце ад 9 да 16 гадоў сустракаюцца, каб разам вывучаць мову, гісторыю, чытаць літаратуру, вывучаць этнаграфію і культуру, правы чалавека і дэмакратычныя каштоўнасці… усё на беларускай мове! Але гэта яшчэ не ўсё… падчас заняткаў моладзь стварае коміксы, працуе над праектам паштовак для палітвязняў, гуляe у настольныя гульні, малююць, спяваюць, і нават танцуюць.

Чаму варта прыняць удзел? Удзельнічаючы ў такім праекце, маладыя беларусы і беларускі не забываюць пра сваю культуру, не губляюць свае карані і, самае галоўнае, сваю мову.


Дата і месца правядзення у траўні і чэрвені:

Калі? суботы (11, 18 мая і 1, 8, 15, 22, 29 чэрвеня), 11:00-16:00

Дзе? Пераход Дыялогу, Свідніцкая 19 (падземны пераход)

Уваход вольны! Зацікаўлены? Пішы 👉 telegram (@mara_bellka) / instagram  / facebook

Больш інфармацыі можна знайсці тут!