Przejdź do treści
Logo Facebooka

Szkolenie “ABC wolontariatu – Jak rozpocząć i rozwijać współpracę z wolontariuszami?”

ABC wolontariat, warsztaty na temat "Jak rozpocząć i rozwijać współpracę z wolontariuszami?". Plakat zawiera tylko tekst oraz loga partnerów.

🔍Szkolenie “ABC wolontariatu – Jak rozpocząć i rozwijać współpracę z wolontariuszami?” dedykowane jest młodym organizacjom pozarządowym, które chcą rozpocząć angażowanie w swoje działania wolontariuszy. Szkolenie będzie złożone z części teoretycznej i praktycznej.

W pierwszej turze w przystępny sposób zostaną wyjaśnione prawne zasady funkcjonowania wolontariatu znajdujące się w Ustawie o pożytku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r.

📌Tematy

  • podmioty uprawnione do korzystania z pracy wolontariuszy;
  • obowiązki Korzystającego;
  • obowiązki wolontariusza.

🧐Ważnym aspektem będzie również przybliżenie uczestnikom kwestii podtrzymywania motywacji wolontariusza oraz pomysły na to, jak to dobrowolne zaangażowanie wzmacniać.

Drugi etap szkolenia przewidziany jest na praktykę. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć przygotowanie oferty wolontariatu, wziąć udział w ćwiczeniach, które pomogą spojrzeć na współpracę oczami wolontariusza oraz przygotować się do pełnienia funkcji koordynatora. Ważnym elementem będą dyskusje towarzyszące pracy warsztatowej.

🗓 12 czerwca (poniedziałek) , godz. 17:00-18:30

📍Miejsce: Świdnicka 19, Przejście Dialogu

Prowadząca: Anna Waszak, zespół Wolontariat Wrocław w WCRS

 Język szkolenia polski, będzie możliwość tłumaczenia pytań i odpowiedzi na język ukraiński/ rosyjski.

❗️Obowiązują zapisy! Ilość miejsc jest ograniczona!

Ім'я та прізвище / Iмя i прозвішча
Номер телефону / Нумар тэлефону
Яку організацію ви представляєте? / Якую арганізацыю вы прадстаўляеце?
Ви вже працювали з волонтерами? / Вы калі-небудзь працавалі з валанцёрамі?

KLAUZULA-INFORMACYJNA-UNICEF