Przejdź do treści
Logo Facebooka

Tydzień Białoruskiej Kultury w Przejściu!

Zaproszenie na XI Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej w Przejście Dialogu!

PL | BY

Fundacja “Za Wolność Waszą i Naszą” zaprasza na festiwal białoruskiej kultury – XI Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej

Czeka nas dużo ciekawych wydarzeń: wieczór poetycko-literacki, spotkanie wokół książki #Cela18, SPEKTAKL “AUGUST” | СПЕКТАКЛЬ “AUGUST”, monodram MÓJ CHLEB Zoi Belochvostik (Зоя Белохвостик), czytania performatywne, wystawy, warsztaty dla dzieci i młodzieży, koncerty wspaniałych artystek Alexandra Konofalskaya i Kaciaryna Vadanosava, jak również zespołu ludowego LETAPIS. Nie zabraknie spacerów z przewodnikiem po białoruskich miejscach Wrocławia.

Sprawdźcie program https://zawolnosc.eu/xi_festiwal_pl/

Ciekawi? Zanotujcie… sześć dni października. Wydarzenia będą odbywać się w różnych miejscach Wrocławia, również w Przejście Dialogu.

Językami festiwalu są białoruski oraz polski.

Co odbędzie się w Przejściu Dialogu?

 • Wystawa „Radziecki Oddział Zamknięty” autorstwa Alexandry Konofalskiej.

Link po więcej informacji!

 • SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI «CELA 18».

Link po więcej informacji!

 • Warsztaty tworzenia mydła dla dzieci.

Link po więcej informacji!

 • Warsztaty ozdabiania pierników dla dzieci.

Link po więcej informacji!

 • Warsztaty tworzenia Vycinanki ️dla dzieci.

Link po więcej informacji!

 • Warsztat wokalno-terapeutyczny ️dla kobiet oraz dzieci.

Link po więcej informacji!

 • „RAZEM-LEPIEJ” – przestrzeń na przedstawienie białoruskich inicjatyw.

Link po więcej informacji!

 • Warsztat «Realizacja własnego pomysłu».

Link po więcej informacji!

Spotkajmy się z białoruską kulturą we Wrocławiu, w Mieście Spotkań!
Bo RAZEM rzeczywiście jest LEPIEJ!

__________________________________________________________

Fundacja “Za Wolność Waszą i Naszą” запрашае на фестываль беларускай культуры – XI Festiwal Niezależnej Kultury Białoruskiej

Нас чакае шмат цікавых мерапрыемстваў: паэтычна-літаратурны вечар, сустрэча па кнізе „КАМЕРА 18” (#Cela18), SPEKTAKL “AUGUST” | СПЕКТАКЛЬ “AUGUST”, монадрама „МОЙ ХЛЕБ” Зоя Белохвостик, перфарматыўныя чытанні, выставы, майстар-класы дзяцей і моладзі, канцэрты цудоўных артыстак Кацярыны Ваданосавай і Аляксандры Канафальскай, а таксама народнага гурту „ЛЕТАПІС”.

Праверце праграму https://zawolnosc.eu/xi_festiwal_pl/

Цікава? Запішыце… шэсць дзён з кастрычніка. Мерапрыемствы будуць праходзіць у розных месцах Уроцлава, у тым ліку ў Пераходзе Дыялогу.

Мовамі фестывалю з’яўляюцца беларуская і польская.

Што адбудзецца ў Пераходзе Дыялогу?

 • Выстава “Союзная палата” ад Аляксандры Канафальскай.

Link po więcej informacji!

 • СУСТРЭЧА ПА КНІЗЕ „КАМЕРА 18”.

Link po więcej informacji!

 • Майстар-клас па мылаварэнню для дзяцей.

Link po więcej informacji!

 • Майстар-клас па роспісу пернікаў для дзяцей.

Link po więcej informacji!

 • Майстар-клас па вырабе выцінанкі для дзяцей.

Link po więcej informacji!

 • Вакальна-тэрапеўтычны майстар-клас для жанчын і дзяцей!

Link po więcej informacji!

 • «РАЗАМ-ЛЕПЕЙ» – пляцоўка для прадстаўлення беларускіх ініцыятываў.

Link po więcej informacji!

 • Майстар-клас “Рэалізацыя ўласнай ідэі”!

Link po więcej informacji!

Давайце ж сустрэнемся з беларускай культурай ва Уроцлаве, у горадзе сустрэч! Таму што РАЗАМ сапраўды ЛЕПЕЙ!

#razemlepiej #разамлепей