Przejdź do treści
Logo Facebooka

Weź udział w cyklu spotkań sieciujących – Wspólnie o międzykulturowości

Plakat przedstawia dłoń, na której umieszczone są ważne wrocławskie budowle, a także dymki wskazujące na dialog. Na plakacie napisane jest: Wspólnie o międzykulturowości. Spotkania instytucji, organizacji i osób zaangażowanych. 14 września, 14:00-16:00, Świdnicka 19, Przejście Dialogu (przejście podziemne).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach sieciujących osoby i organizacje działające w obszarze dialogu międzykulturowego pod nazwą „Wspólnie o międzykulturowości. Spotkania instytucji, organizacji i osób zaangażowanych”.

Kiedy i gdzie?

Pierwsze spotkanie odbędzie się 14 września (czwartek) o 14:00 w Barbarze – ul. Świdnicka 8B.

Dla kogo?

Spotkanie adresowane jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zajmujących się dialogiem międzykulturowym, działaniami integracyjnymi, edukacyjnymi oraz wsparciem migrantów i migrantek. Zapraszamy także te organizacje, liderów i liderki, które identyfikują się z tą tematyką i chciałyby włączyć się do działania.

Dlaczego?

Potrzeba regularnych spotkań organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia była podnoszona wielokrotnie, a ostatnio wybrzmiała bardzo mocno podczas spotkań podsumowujących Wrocławską Strategię Dialogu Międzykulturowego. Jest to wątek podnoszony przez przedstawicieli zarówno magistratu, jak i strony społecznej. Czas pandemii oraz wojny w Ukrainie bardzo ograniczył tego typu działania, dlatego chcielibyśmy zrobić nowe otwarcie kluczowego elementu naszej współpracy.

Spotkania mają na celu wymianę informacji w zakresie realizowanych i planowanych zadań, analizowanie i definiowanie priorytetowych potrzeb, dzielenie się dobrymi praktykami, a także wspólne wypracowywanie odpowiedzi na aktualne wyzwania w obszarze międzykulturowości.

Co wydarzy się na spotkaniu?

Podczas inauguracyjnego spotkania opowiemy o bieżących i planowanych działaniach Gminy Wrocław i organizacji pozarządowych w obszarze międzykulturowości. Będzie to też okazja do zaprezentowania aktualnie trwających lub planowanych projektów, do realizacji których potrzebujemy partnerów. Wspólnie wypracujemy formułę i tematykę kolejnych spotkań, tak aby odpowiadała na oczekiwania i potrzeby uczestników spotkań.

Przed spotkaniem każda z zapisanych osób otrzyma plik z profilami organizacji uczestniczących, aby usprawnić wzajemne poznanie się uczestników.

Co dalej?

Planujemy, by spotkania odbywały się co miesiąc w trybie on-line, a raz na kwartał spotkamy się na żywo. Tematyka poszczególnych spotkań będzie omówiona i uzgodniona 14 września.

Spotkanie jest otwarte, obowiązuje zgłoszenie przez formularz na stronie www Przejścia Dialogu do 8 września 2023. Uprzejmie prosimy o podzielenie się tą informacją z organizacjami i osobami zainteresowanymi tematem – można to zrobić udostępniając nasz post na Facebooku lub przesyłając link do formularza.


Organizatorem spotkania jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych (DFOP).