Przejdź do treści
Logo Facebooka

„Wspólnym głosem”. Warsztaty Wokalno-Terapeutyczne z Akvalerią

Zaproszenie na wokalno-terapeutyczne warsztaty z Akvaleria w Przejscie Dialogu. Na grafice są dziewczyny w ludowych kostiumach.

Zapraszamy na sześć zajęć wokalno-terapeutycznych  dla kobiet w Przejściu Dialogu –„Wspólnym głosem”!

 

Prowadzić warsztaty będzie piosenkarka, nauczycielka wokalu, terapeutka wokalna, kompozytorka – Akvaleria Novik.

 

Kiedy? poniedziałki, 17:30-18:30 (od 30.10)

Gdzie? Przejście Dialogu, ul. Świdnicka 19

Wstęp bezpłatny, ale obowiązują zapisy:

Dziękujemy za zainteresowanie. Niestety rejestracja zakończona. // Thank you for your interest. Unfortunately registration has ended.

Klauzula RODO – ochrona danych osobowych

 

Co Cię czeka?

 • Nauczysz się śpiewu poprzez ćwiczenia i gry;
 • Praca nad mięśniami głosowymi;
 • Praca nad dykcją i artykulacją;
 • Odtwarzanie głosu. Lifehacki na skurczy i zmęczenia;
 • Rozmowy na podstawie piosenek ludowych i poszukiwanie naturalnego brzmienia głosu;
 • Zestaw ćwiczeń na rozluźnienie i zmniejszenie stresu;
 • Współpraca z nastrojem, z ciałem, intuicyjny taniec i dźwięki, masaż;
 • Nauczanie pieśni ludowych w zespole i jako wynik – występ – koncert.

 

Poprzednie doświadczenie muzyczne nie jest konieczne, śpiewać może każdy!

#PokazMiJęzyk #

______________

BY|  Спяваем разам. Заняткі вакальна-тэрапеўтычныя для жанчын з Аквалерыяй

Запрашаем на шэсць заняткаў вакальна-тэрапеўтычнай падрыхтоўкі ў Праходзі Дыялогу!

Аквалерыя Новік – спявачка, выкладчыца вакалу,вакальная тэрапеўтка, кампазітарка.


Калі? панядзелкі, 17:30-18:30 (з 30.10)
Дзе? Пераход Дыялогу, вул. Świdnicka 19
Уваход вольны, але абавязковыя запісы:

Dziękujemy za zainteresowanie. Niestety rejestracja zakończona. // Thank you for your interest. Unfortunately registration has ended.

Klauzula RODO – ochrona danych osobowych

 

Што будзем рабіць?

 • Знаёміцца з пеўчым дыханнем і голасам, пры дапамогзе практыванняў-гульняў;
 • Працаваць з вакальнымі мышцамі;
 • Праца над дыкцыяй і артыкуляцыяй;
 • Пошук сувязі цела з голасам. Лайфкакі ад зажымаў і стомленнасці;
 • Распеўкі на аснове народных песен і пошук натуральнага гучання голасу;
 • Аздараўленчы комплекс практыкаванняў на расслабленне i зняцце стрэсу;
 • Праца з настроем, целам, з дапамогай інтуітыўнага танца і гукаў, самамасаж;
 • Вывучэнне народных песен у ансамблі і як вынік – выступ – канцэрт.

Папярэдні музычны досвед не абавязковы, спяваць могуць усе!