Przejdź do treści
Logo Facebooka

07.06 (piątek) godz. 9:00-11:00

 

Zapisy na rozgrywkę Gry Międzykulturowej w Przejściu Dialogu w dniu 07.06 (piątek) godz. 9:00-11:00!

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na rejestrowanie i utrwalanie wizerunku uczestników gry podczas uczestnictwa w Wydarzeniu. W związku z powyższym udzielamy nieodwołalnego i nieodpłatnego oraz nieograniczonego terytorialnie i czasowo prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań wizerunku uczestników bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

 

Klauzula RODO – ochrona danych osobowych