Przejdź do treści
Logo Facebooka

Letnia edycja “Od słowa do słowa”. Grupa dla młodzieży (14-17 lat)

 

Grupa dla młodzieży (14-17 lat)

Od 24 lipca w Przejściu Dialogu rusza letnia edycja cykl bezpłatnych  adaptacyjno-językowych zajęć z języka polskiego – “Od słowa do słowa”!

Kiedy? 12:30-14:00 – środy (od 24 lipca)
Gdzie? Przejście Dialogu – przy ul. Świdnickiej 19 (przejście podziemnie)
Dla kogo? grupa dla młodzieży 14-17 lat
Poziom? początkujący (A0-A2)
Obowiązują zapisy przez formularz (poniżej).

UWAGA: Pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają osoby, które nie uczestniczyły jeszcze w cyklu “Od słowa do słowa”.


Група для моладзі (14-17 гадоў)

З 24 ліпеня ў Пераходзе Дыялогу стартуе летні цыкл бясплатных адаптацыйна-моўных заняткаў з польскай мовы – “Od słowa do słowa”!

Калі? 12:30-14:00 – серады (з 24 ліпеня)
Дзе? Пераход Дыялогу – па вул. Свідніцкай 19 (падземны пераход)
Для каго? група для моладзі (14-17 гадоў)
Узровень? пачатковы (A0-A2)
Абавязковы запіс праз форму (ніжэй).

УВАГА: Прыярытэт ва ўдзеле ў занятках маюць асобы, якія яшчэ не ўдзельнічалі ў цыкле “Od słowa do słowa”.

Imię i Nazwisko dziecka // Ім'я та прізвище дитини // Імя і прозвішча дзіцяці
E-mail (dziecka lub rodzica lub przedstawiciela prawnego // дитини або батьків або законного представника // дзіцяці або бацькоў або законнага прадстаўніка)
Telefon // Телефон // Тэлефон
Imię i Nazwisko rodziców lub przedstawiciela prawnego // Ім'я та прізвище батьків або законного представника // Імя і прозвішча бацькоў або законнага прадстаўніка

Klauzula RODO – ochrona danych osobowych